อำเภอเวียงเก่า

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

เวียงเก่า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก ไดแก่ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี และกินรีไมมัส ทำให้อำเภอเวียงเก่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในการขุดหาและค้นคว้าซากบรรพชีวินต่าง ๆ ตลอดมา

อำเภอเวียงเก่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wiang Kao
คำขวัญ: 
ศาลเจ้าจอมนรินทร์ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี อากาศดี อุทยานเด่น เป็นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำภูตากา ตาดฟ้าผาชมตะวัน มหัศจรรย์ขุนเขา เวียงเก่าน่าอยู่
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอเวียงเก่า
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอเวียงเก่า
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด286.0 ตร.กม. (110.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด19,822 คน
 • ความหนาแน่น69.30 คน/ตร.กม. (179.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์4029
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเวียงเก่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาในทิวเขาภูเวียง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอเวียงเก่าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงเก่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[1] ถือเป็นกิ่งอำเภอล่าสุดเป็นอันดับที่ 81 ของประเทศในขณะนั้น และในปีต่อมาก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเก่า ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเวียงเก่ามีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 36 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) 15 หมู่บ้าน 8,967 คน
2. เมืองเก่าพัฒนา (Mueang Kao Phatthana) 10 หมู่บ้าน 5,897 คน
3. เขาน้อย (Khao Noi) 11 หมู่บ้าน 4,940 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเวียงเก่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลในเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
 1. อุทยานแห่งชาติภูเวียง
 2. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
  • วัดจันทร์เขมาราม
  • วัดถ้ำผาเกิ้ง
  • วัดถ้ำกวาง

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเก่า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (49 ง): 5. 16 พฤษภาคม 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.