อำเภอหนองนาคำ

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หนองนาคำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอหนองนาคำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Na Kham
คำขวัญ: 
พุทธนาคำมิ่งมงคล ชุมชนประวัติศาสตร์ งามธรรมชาติภูผาแดง ดอนพระแหล่งรวมใจ นาไร่แสนอุดม ชื่นชมปลาน้ำแดง
แงงผ้าฝ้าย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอหนองนาคำ
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอหนองนาคำ
พิกัด: 16°48′3″N 102°20′28″E / 16.80083°N 102.34111°E / 16.80083; 102.34111
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด158.9 ตร.กม. (61.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด23,620 คน
 • ความหนาแน่น148.64 คน/ตร.กม. (385.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์4023
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองนาคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองนาคำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองนาคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองนาคำ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองนาคำมีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดธาตุ (Kut That) 16 หมู่บ้าน
2. บ้านโคก (Ban Khok) 8 หมู่บ้าน
3. ขนวน (Khanuan) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองนาคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลขนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนวนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดธาตุทั้งตำบล

ทำเนียบนายอำเภอแก้ไข

รายนามปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอ
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ หมายเหตุ
1 นายสวาสดิ์ บัวพวงชน 30 เม.ย. 2537 20 ต.ค. 2539 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
2 นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ 21 ต.ค. 2539 1 พ.ย. 2541 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
3 นายถวิล กัลชาญพิเศษ 2 พ.ย. 2541 28 พ.ย. 2542 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
4 นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์ไชย 29 พ.ย. 2542 19 พ.ย. 2542 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
5 นายปิยิน ตลับนาค 20 พ.ย. 2543 26 พ.ย. 2543 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
6 นายวีรพล บูรณะพานิช 27 พ.ย. 2543 20 ธ.ค. 2545 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
7 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช 6 ม.ค. 2546 14 พ.ย. 2547 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
8 นายวิศวรัชร จันทสาร 15 พ.ย. 2547 1 พ.ค. 2548 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
9 นายเฉลิมชัย ชละธาร 2 พ.ค. 2548 7 ก.ย. 2550 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ หมายเหตุ
1 นายเฉลิมชัย ชละธาร 8 ก.ย. 2550 27 ก.ย. 2550 รักษาการในตำแหน่ง
2 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ 28 ก.ย. 2550 11 พ.ย. 2550 ย้ายเป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย
3 นายเฉลิมชัย ชละธาร 12 พ.ย. 2550 23 พ.ย. 2551 ย้ายเป็นนายอำเภอโนนศิลา
4 นายวิสิฏฐ์ การพานิช 24 พ.ย. 2551 30 ก.ย. 2556 เกษียณ
5 นายสุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย 14 พ.ย. 2556 30 มี.ค. 2558 ย้ายเป็นนายอำเภอชนบท
6 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ 2 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 ย้ายเป็นนายอำเภอบำเหน็จณรงค์
7 นายสมพงษ์ มหาวังษ์ 16 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2559 ย้ายเป็นนายอำเภอพระยืน
8 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 21 พ.ย. 2559 15 ต.ค. 2560 ย้ายเป็นนายอำเภอบ้านม่วง
9 นายอัครเดช มุสิกะมาน 16 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 เกษียณ
10 นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร 15 พ.ย. 2561 6 เม.ย. 2563 ย้ายเป็นนายอำเภอคำตากล้า
11 นายสมนึก ธูปหอม 7 เม.ย. 2563 27 พ.ค. 2564 ย้ายเป็นนายอำเภอย่านตาขาว
12 นายปิยะพงษ์ คลังทอง 28 ก.พ. 2564 13 ก.พ. 2565 ย้ายเป็นนายอำเภอสีชมพู
13 นายสถิต คำลาเลี้ยง 14 ก.พ. 2565 27 พ.ย. 2565 ย้ายเป็นนายอำเภอนาทม
14 นายกิติพันธ์ จันทร์สุข 28 พ.ย. 2565 ย้ายมาจากอำเภอกุดบาก

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองนาคำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 27. 26 พฤษภาคม 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)