อำเภอหนองนาคำ

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หนองนาคำ เป็นอำเภอในจังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง แยกตั้งออกมาเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2537[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2550[2]

อำเภอหนองนาคำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Na Kham
คำขวัญ: 
พุทธนาคำมิ่งมงคล ชุมชนประวัติศาสตร์ งามธรรมชาติภูผาแดง ดอนพระแหล่งรวมใจ นาไร่แสนอุดม ชื่นชมปลาน้ำแดง
แงงผ้าฝ้าย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอหนองนาคำ
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอหนองนาคำ
พิกัด: 16°48′3″N 102°20′28″E / 16.80083°N 102.34111°E / 16.80083; 102.34111
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด158.9 ตร.กม. (61.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด23,620 คน
 • ความหนาแน่น148.64 คน/ตร.กม. (385.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์4023
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอหนองนาคำ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอหนองนาคำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียงทั้งหมด เมื่อทางราชการเห็นว่าท้องที่ตำบลบ้านโคกมีอาณาเขตกว้างขวางจึงมีการแบ่งแยกตำบลขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ได้แยกพื้นที่หมู่ 8,25 บ้านกุดธาตุ รวมกับอีก 8 หมู่บ้านของตำบลบ้านโคก ตั้งขึ้นเป็น ตำบลกุดธาตุ[3] และแยกพื้นที่หมู่ 7,8 บ้านขนวน รวมกับอีก 7 หมู่บ้านของตำบลบ้านโคก ตั้งขึ้นเป็น ตำบลขนวน ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2515[4]

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลบ้านโคก ตำบลกุดธาตุ และตำบลขนวน ออกจากการปกครองของอำเภอภูเวียง รวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอ[1] และตั้งที่ว่าการกิ่งที่ตำบลบ้านโคก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน โดยมีชื่อว่า "หนองนาคำ" ตามที่ตั้งของกิ่งอำเภอ ณ บ้านหนองนาคำ (ในขณะนั้น) มีประวัติการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2461 เริ่มเกิดชุมชนจากการชักชวนเพื่อนบ้านมากัน 5 ครัวเรือน ด้วยจุดประสงค์ครั้งแรก คือ การอาศัยอยู่ใกล้ และสะดวกในการดูแลที่นาแหล่งทำกิน จึงขุดบ่อน้ำเพื่อบริโภค แต่ปรากฎว่าเมื่อ ขุด ณ ที่ใดล้วนพบมีแต่น้ำมีสายทองคำ ใช้ดื่มไม่ได้ ประกอบกับที่นามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมารวมกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า “หนองนาคำ”

ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองนาคำ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2] ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอหนองนาคำมีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดธาตุ (Kut That) 16 หมู่บ้าน
2. บ้านโคก (Ban Khok) 8 หมู่บ้าน
3. ขนวน (Khanuan) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอหนองนาคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลขนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนวนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดธาตุทั้งตำบล

ทำเนียบนายอำเภอ

แก้
รายนามปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอ
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ หมายเหตุ
1 นายสวาสดิ์ บัวพวงชน 30 เม.ย. 2537 20 ต.ค. 2539 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
2 นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ 21 ต.ค. 2539 1 พ.ย. 2541 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
3 นายถวิล กัลชาญพิเศษ 2 พ.ย. 2541 28 พ.ย. 2542 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
4 นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์ไชย 29 พ.ย. 2542 19 พ.ย. 2542 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
5 นายปิยิน ตลับนาค 20 พ.ย. 2543 26 พ.ย. 2543 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
6 นายวีรพล บูรณะพานิช 27 พ.ย. 2543 20 ธ.ค. 2545 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
7 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช 6 ม.ค. 2546 14 พ.ย. 2547 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
8 นายวิศวรัชร จันทสาร 15 พ.ย. 2547 1 พ.ค. 2548 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
9 นายเฉลิมชัย ชละธาร 2 พ.ค. 2548 7 ก.ย. 2550 ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่ง
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ หมายเหตุ
1 นายเฉลิมชัย ชละธาร 8 ก.ย. 2550 27 ก.ย. 2550 รักษาการในตำแหน่ง
2 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ 28 ก.ย. 2550 11 พ.ย. 2550 ย้ายเป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย
3 นายเฉลิมชัย ชละธาร 12 พ.ย. 2550 23 พ.ย. 2551 ย้ายเป็นนายอำเภอโนนศิลา
4 นายวิสิฏฐ์ การพานิช 24 พ.ย. 2551 30 ก.ย. 2556 เกษียณ
5 นายสุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย 14 พ.ย. 2556 30 มี.ค. 2558 ย้ายเป็นนายอำเภอชนบท
6 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ 2 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 ย้ายเป็นนายอำเภอบำเหน็จณรงค์
7 นายสมพงษ์ มหาวังษ์ 16 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2559 ย้ายเป็นนายอำเภอพระยืน
8 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 21 พ.ย. 2559 15 ต.ค. 2560 ย้ายเป็นนายอำเภอบ้านม่วง
9 นายอัครเดช มุสิกะมาน 16 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 เกษียณ
10 นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร 15 พ.ย. 2561 6 เม.ย. 2563 ย้ายเป็นนายอำเภอคำตากล้า
11 นายสมนึก ธูปหอม 7 เม.ย. 2563 27 พ.ค. 2564 ย้ายเป็นนายอำเภอย่านตาขาว
12 นายปิยะพงษ์ คลังทอง 28 ก.พ. 2564 13 ก.พ. 2565 ย้ายเป็นนายอำเภอสีชมพู
13 นายสถิต คำลาเลี้ยง 14 ก.พ. 2565 27 พ.ย. 2565 ย้ายเป็นนายอำเภอนาทม
14 นายกิติพันธ์ จันทร์สุข 28 พ.ย. 2565 7 ธ.ค. 2566 ย้ายเป็นนายอำเภอบ้านแท่น
15 นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล 8 ธ.ค. 2566 ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองนาคำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 27. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
  2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอภูเวียงและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (67 ง): 2270–2276. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (142 ง): 2439–2445. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2515