ตำบลเขาน้อย (อำเภอเวียงเก่า)

ตำบลในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

เขาน้อย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบในหุบเขา บางส่วนเป็นลอนคลื่นใกล้บริเวณภูเขา และบางส่วนเป็นภูเขามีความสูงประมาณ 600–800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ตำบลเขาน้อย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khao Noi
คำขวัญ: 
ตำบลน่าอยู่คุณธรรม ก้าวนำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล้ำเลิศการเกษตรอินทรีย์ มากมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเวียงเก่า
พื้นที่
 • ทั้งหมด48 ตร.กม. (19 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,940 คน
 • ความหนาแน่น102.91 คน/ตร.กม. (266.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์402903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเวียงเก่า
รหัส อปท.06401613
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
เว็บไซต์khao-noi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลเขาน้อยแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรหนาแน่นขึ้น จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลเขาน้อย โดยมีสภาตำบลเขาน้อยเป็นศูนย์พัฒนาตำบล จนต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งสภาตำบลเขาน้อยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย[1] และหลังจากนั้นก็มีการแยกตำบลเขาน้อยบางส่วนออกเป็นตำบลเมืองเก่าพัฒนา ทำให้ตำบลเขาน้อยมีเขตปกครองเหลือ 11 หมู่บ้านจนปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลเขาน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลเขาน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้[2]

 • หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ 
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่ม 
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวง 
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาแพง 
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกสว่าง
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาตาด 
 • หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม 
 • หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย 
 • หมู่ที่ 9 บ้านมีชัย
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง 
 • หมู่ที่ 11 บ้านศรีประทุม

อ้างอิง

แก้