ตำบลกุดธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ตำบลกุดธาตุ เป็นตำบลหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลกุดธาตุ
อักษรไทยตำบลกุดธาตุ
อักษรโรมันTambon Kut That
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองนาคำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด68 ตร.กม. (26 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด11,890 คน
 • ความหนาแน่น170 คน/ตร.กม. (450 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์402301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
ตรา
ที่อยู่ที่ทำการบ้านหัวน่าหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
เว็บไซต์www.koodtart.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

ตำบลกุดธาตุมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

แต่เดิมแต่ก่อนนั้น [2] ตำบลกุดธาตุ เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 - 4,000 ปี โดยมีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่างๆ และหลุมฝังศพจำนวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่ เป็นเพศหญิง 2 โครง เพศชาย 2 โครง และเด็ก 11 โครง มนุษย์หินยุคใหม่รู้จักการเพาะปลูกข้าวแล้ว ซึ่งจากการขุดค้นพบแกลบข้าวในภาชนะ อีกทั้งยังรู้จักการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก จากการขุดค้นยังพบอีกว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคสำริด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้โลหะ มีอายุราว 3,000 – 3,500 ปี กลุ่มคนในยุคนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่งหนึ่ง คือ สามารถผลิตวัตถุจากโลหะสำริด มีการขุดค้นพบหัวขวานสำริด ใบหอก หัวลูกธนู และกำไลข้อมือ เป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากรร่วมกับวิทยาลัยฮาวาย ร่วมกันขุดค้นระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2511 ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ แต่ในปัจจุบันยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

การพบร่องรอยอดีตอีกแห่งของตำบลกุดธาตุ คือ กุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐสอปูนเป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพชำรุดหักพัง ส่วนฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือย ส่วนยอดหักหายไป คาดว่าเป็นธาตุเจดีย์ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24) เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 57 วันที่ 22 ตุลาคม 2483 

ชื่อ กุดธาตุ ได้ใช้ชื่อของบ้านกุดธาตุ ซึ่งมีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู เป็นชื่อของตำบลกุดธาตุ ขึ้นกับการปกครองของอำเภอภูเวียง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แยกอำเภอภูเวียง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอ ชื่อ กิ่งอำเภอหนองนาคำ โดยรวมเอา 3 ตำบลด้านทิศเหนือ ได้แก่ ตำบลบ้านโคก, ตำบลขนวน และตำบลกุดธาตุ จึงทำให้ตำบลกุดธาตุ โอนย้ายมาขึ้นกับการปกครองกิ่งอำเภอหนองนาคำ โดยมีสภาพเป็น สภาตำบลกุดธาตุ ในขณะนั้น และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลกุดธาตุ ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ[3] จนปัจจุบัน

การปกครองแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดธาตุ ทั้งตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านกุดธาตุ    
 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดธาตุ                               
 • หมู่ที่ 3 บ้านหัวภู                          
 • หมูที่ 4 บ้านสะอาด                         
 • หมู่ที่ 5 บ้านสะอาด                      
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาน                   
 • หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาหม่อ           
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง       
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาดี                        
 • หมู่ที่ 10 บ้านโคกนาฝาย     
 • หมู่ที่ 11 บ้านดอนพระ                
 • หมู่ที่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย          
 • หมู่ที่ 13 บ้านนาดี                
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองแวง               
 • หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ               
 • หมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา

การศึกษาแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง คือ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวราราม
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาหม่อ
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแพง
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาฝาย

มีโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5) คือ

 1. โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
 2. โรงเรียนบ้านหัวภู
 3. โรงเรียนบ้านสะอาด
 4. โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
 5. โรงเรียนบ้านนาดี
 6. โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
 7. โรงเรียนหนองแวงวิทยา

สถานที่สำคัญแก้ไข

 1. ชุมชนโบราณโนนนกทา 
 2. เจดีย์กุดธาตุ  
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://govesite.com/koodtart/content.php?cid=201708231311555QncZjX (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):32. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลกุดธาตุ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%EB8 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.