อำเภอศรีบุญเรือง

อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

อำเภอศรีบุญเรือง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีความเจริญในด้านเศรษฐกิจลำดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอศรีบุญเรือง
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอศรีบุญเรือง
คำขวัญ: 
ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการถ้ำผาสวรรค์
อัศจรรย์เขาสามยอด
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°57′57″N 102°16′48″E / 16.96583°N 102.28000°E / 16.96583; 102.28000
อักษรไทยอำเภอศรีบุญเรือง
อักษรโรมันAmphoe Si Bun Rueang
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด830.643 ตร.กม. (320.713 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด111,438 คน
 • ความหนาแน่น134.15 คน/ตร.กม. (347.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์39180
รหัสภูมิศาสตร์3904
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอศรีบุญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2508 แยกเป็น กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 1 มีนาคม 2512 ตั้งเป็นอำเภอศรีบุญเรือง
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรืองจึงอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอศรีบุญเรืองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 158 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เมืองใหม่ (Mueang Mai) 15 หมู่บ้าน 7. ยางหล่อ (Yang Lo) 15 หมู่บ้าน
2. ศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang) 16 หมู่บ้าน 8. โนนม่วง (Non Muang) 12 หมู่บ้าน
3. หนองบัวใต้ (Nong Bua Tai) 10 หมู่บ้าน 9. หนองกุงแก้ว (Nong Kung Kaeo) 13 หมู่บ้าน
4. กุดสะเทียน (Kut Sathian) 08 หมู่บ้าน 10. หนองแก (Nong Kae) 11 หมู่บ้าน
5. นากอก (Na Kok) 23 หมู่บ้าน 11. ทรายทอง (Sai Thong) 10 หมู่บ้าน
6. โนนสะอาด (Non Sa-at) 17 หมู่บ้าน 12. หันนางาม (Han Na Ngam) 08 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลจอมทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
 • เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลยางหล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหนองบัวใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันนางามทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข