ตำบลในเมือง (อำเภอสวรรคโลก)

ตำบลในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

ในเมือง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 60.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,513 ไร่ มีเทศบาลตำบลในเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งหมด

ตำบลในเมือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nai Mueang
ประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลก
พื้นที่
 • ทั้งหมด60.03 ตร.กม. (23.18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด8,142 คน
 • ความหนาแน่น140 คน/ตร.กม. (350 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 64110
รหัสภูมิศาสตร์640702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลในเมือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Nai Mueang
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลในเมือง
ตรา
คำขวัญ: 
 • ศาลหลักเมืองร่วมใจ เลื่อมใสเจ้าพ่อมะขามเฒ่า
 • แม่น้ำเก่าเจ็ดธรรมาสน์ น้ำสะอาดบ่อแปดร้อย
 • พุทราอร่อยอ้อยพันธ์ุดี มากมีอาหารไทยพรรณไม้พื้นเมือง
ทต.ในเมืองตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
ทต.ในเมือง
ทต.ในเมือง
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลในเมืองในจังหวัดสุโขทัย
พิกัด: 17°20′38″N 99°49′35″E / 17.34389°N 99.82639°E / 17.34389; 99.82639พิกัดภูมิศาสตร์: 17°20′38″N 99°49′35″E / 17.34389°N 99.82639°E / 17.34389; 99.82639
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลก
จัดตั้ง1 กรกฎาคม 2551
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสำราญ หนุนนาค
พื้นที่
 • ทั้งหมด60.03 ตร.กม. (23.18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด8,142 คน
 • ความหนาแน่น140 คน/ตร.กม. (350 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05640702
ที่อยู่
สำนักงาน
201 หมู่ 3, ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, 64110
โทรศัพท์055-641-110
เว็บไซต์www.naimuangst.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยที่อำเภอสวรรคโลกมีฐานะเป็นจังหวัดสวรรคโลก ทางราชการได้มีจัดตั้งตำบลใหม่แยกออกจากตำบลวังไม้ขอน โดยตั้งอยู่อีกฝั่งตะวันออกของลำแม่น้ำยม เรียกว่า ตำบลในเมือง ภายใต้การปกครองของ อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดชั้นองค์กรการบริหารส่วนตำบลใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0318/ว 460 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลในเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 และยกฐานะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

ภูมิศาสตร์ แก้

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ แก้

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก
 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก และตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • ทิศใต้ ติดกับตำบลย่านยาว ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
 • ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ายม ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก

การปกครอง แก้

ท้องที่ตำบลในเมืองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้[2]

หมู่บ้านในตำบลในเมือง
หมู่ที่ ชื่อ ประชากร ครัวเรือน
1 หางคลอง 1,587 773
2 ในเมือง 434 226
3 คลองหอม 821 298
4 สนามบิน 367 245
5 เนินจันทร์ 456 159
6 เจ็ดธรรมมาสน์ 368 149
7 คลองแค 533 201
8 หนองเรียง 807 339
9 ป่ามะม่วง 926 364
10 บ่อแปดร้อย 407 160
11 แม่น้ำเก่า 458 170
12 หนองเรียง 574 206
13 มิตรภาพ 404 149
รวม 8,142 3,439

สถานศึกษา แก้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ในเมือง
 • อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง
 • โรงเรียนมิครภาพที่ 38
 • โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย

อ้างอิง แก้