อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°26′35″N 101°8′57″E / 16.44306°N 101.14917°E / 16.44306; 101.14917
อักษรไทยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อักษรโรมันAmphoe Mueang Phetchabun
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,281.2 ตร.กม. (880.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด208,617 คน
 • ความหนาแน่น91.45 คน/ตร.กม. (236.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์67000
รหัสภูมิศาสตร์6701
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตำบล 221 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) - หมู่บ้าน 10. ชอนไพร (Chon Phrai) 11 หมู่บ้าน
2. ตะเบาะ (Tabo) 11 หมู่บ้าน 11. นาป่า (Na Pa) 17 หมู่บ้าน
3. บ้านโตก (Ban Tok) 13 หมู่บ้าน 12. นายม (Na Yom) 15 หมู่บ้าน
4. สะเดียง (Sadiang) 13 หมู่บ้าน 13. วังชมภู (Wang Chomphu) 14 หมู่บ้าน
5. ป่าเลา (Pa Lao) 16 หมู่บ้าน 14. น้ำร้อน (Nam Ron) 11 หมู่บ้าน
6. นางั่ว (Na Ngua) 13 หมู่บ้าน 15. ห้วยสะแก (Huai Sakae) 14 หมู่บ้าน
7. ท่าพล (Tha Phon) 21 หมู่บ้าน 16. ห้วยใหญ่ (Huai Yai) 14 หมู่บ้าน
8. ดงมูลเหล็ก (Dong Mun Lek) 11 หมู่บ้าน 17. ระวิง (Rawing) 10 หมู่บ้าน
9. บ้านโคก (Ban Khok) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าพล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าพล
 • เทศบาลตำบลวังชมภู ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังชมภู
 • เทศบาลตำบลนางั่ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางั่วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเบาะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโตกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเดียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพล (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าพล)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนไพรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชมภู (นอกเขตเทศบาลตำบลวังชมภู)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำร้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสะแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระวิงทั้งตำบล