อำเภอเมืองบุรีรัมย์

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

เมืองบุรีรัมย์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมของจังหวัด และเป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์
คำขวัญ: เขากระโดงหินแกร่ง แหล่งรวมสกุณา พระพุทธยอดฟ้าประกาศิต สุภัทรบพิตรคู่เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°59′42″N 103°6′12″E / 14.99500°N 103.10333°E / 14.99500; 103.10333
อักษรไทยอำเภอเมืองบุรีรัมย์
อักษรโรมันAmphoe Mueang Buri Ram
จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด718.235 ตร.กม. (277.312 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด222,145 คน
 • ความหนาแน่น309.29 คน/ตร.กม. (801.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์31000
รหัสภูมิศาสตร์3101
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2478 แยกพื้นที่ตำบลทะเมนชัย ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และตำบลยางลาว (ตำบลโคกกลางในปัจจุบัน) อำเภอนางรอง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอลำปลายมาศ ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[1]
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 จัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลในเมือง[2]
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2481 ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (1,2,3,4,5)[3]
  • (1) ตั้งตำบลสตึก แยกออกจากตำบลดงพลอง
  • (2) ตั้งตำบลทุ่งวัง แยกออกจากตำบลดงพลอง
  • (3) ตั้งตำบลปะเคียบ แยกออกจากตำบลพระครู
  • (4) ตั้งตำบลร่อนทอง แยกออกจากตำบลปราสาท
  • (5) ตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลปราสาท
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2481 แยกพื้นที่ตำบลสตึก ตำบลทุ่งวัง ตำบลปะเคียบ ตำบลร่อนทอง ตำบลหนองใหญ่ และตำบลดงพลอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสตึก ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[4]
 • วันที่ 3 เมษายน 2482 ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)[5]
  • (1) ตั้งตำบลสะแกโพรง แยกออกจากตำบลบ้านบัว
  • (2) ตั้งตำบลเสม็ด แยกออกจากตำบลบ้านบัว ตำบลในเมือง และตำบลสวายจีก
  • (3) ตั้งตำบลกระสัง แยกออกจากตำบลสองชั้น และตำบลห้วยราช
  • (4) ตั้งตำบลลำดวน แยกออกจากตำบลห้วยราช
  • (5) ตั้งตำบลสามแวง แยกออกจากตำบลห้วยราช และตำบลบ้านยาง
  • (6) โอนพื้นที่หมู่ 19,20 (ในขณะนั้น) ของตำบลสวายจีก ไปขึ้นกับตำบลสองชั้น
  • (7) โอนพื้นที่หมู่ 1,7,18,19 (ในขณะนั้น) ของตำบลในเมือง ไปขึ้นกับตำบลบ้านบัว
  • (8) โอนพื้นที่หมู่ 13 (ในขณะนั้น) ของตำบลในเมือง และพื้นที่หมู่ 14 ของตำบลปราสาท ไปขึ้นกับตำบลบ้านยาง
  • (9) โอนพื้นที่หมู่ 1,5,23 (ในขณะนั้น) ของตำบลสวายจีก และพื้นที่หมู่ 8,9 ของตำบลบ้านยาง ไปขึ้นกับตำบลห้วยราช
  • (10) โอนพื้นที่หมู่ 1,22,24 (ในขณะนั้น) ของตำบลพระครู ไปขึ้นกับตำบลดงพลอง กิ่งอำเภอสตึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • (11) โอนพื้นที่หมู่ 19 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านบัว ไปขึ้นกับตำบลทะเมนชัย กิ่งอำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • (12) ตั้งตำบลลำปลายมาศ แยกออกจากตำบลทะเมนชัย
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลยางลาว กิ่งอำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น ตำบลโคกกลาง[6]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2490 ยกฐานะกิ่งอำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และกิ่งอำเภอสตึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น อำเภอลำปลายมาศ และ อำเภอสตึก[7]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2492 ตั้งตำบลถลุงเหล็ก แยกออกจากตำบลพระครู ตั้งตำบลบ้านด่าน แยกออกจากตำบลปราสาท[8]
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2497 แยกพื้นที่ตำบลกระสัง ตำบลลำดวน และตำบลสองชั้น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกระสัง ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[9]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลกระสัง ในท้องที่บางส่วนของตำบลกระสัง[10]
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2500 ตั้งตำบลเมืองไผ่ แยกออกจากตำบลกระสัง ตั้งตำบลชุมแสง แยกออกจากตำบลลำดวน[11]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น อำเภอกระสัง[12]
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 ขยายเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 โดยขยายเข้าไปให้ครอบคลุมเขตโรงพยาบาลบุรีรัมย์[13]
 • วันที่ 11 กันยายน 2505 ตั้งตำบลคูเมือง แยกออกจากตำบลพระครู[14]
 • วันที 19 มิถุนายน 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยราช ในท้องที่บางส่วนของตำบลห้วยราช[15]
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2505 โอนพื้นที่หมู่ 14 (ในขณะนั้น) ของตำบลพระครู ไปตั้งเป็นหมู่ 10 ของตำบลคูเมือง[16]
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2506 ตั้งตำบลตูมใหญ่ แยกออกจากตำบลถลุงเหล็ก[17]
 • วันที่ 20 เมษายน 2508 ตั้งตำบลหนองตาด แยกออกจากตำบลบ้านบัว และตำบลอิสาณ[18]
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2509 จัดตั้งสุขาภิบาลหินเหล็กไฟ ในท้องที่บางส่วนของตำบลตูมใหญ่[19]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2511 โอนพื้นที่ตำบลปะเคียบ อำเภอสตึก ไปขึ้นกับ อำเภอเมืองบุรีรัมย์[20]
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2512 แยกพื้นที่ตำบลคูเมือง ตำบลปะเคียบ และตำบลตูมใหญ่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอคูเมือง ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[21]
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2514 ตั้งตำบลบ้านแพ แยกออกจากตำบลปะเคียบ ตั้งตำบลหินเหล็กไฟ แยกออกจากตำบลตูมใหญ่ ตั้งตำบลพรสำราญ แยกออกจากตำบลคูเมือง[22]
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2515 ตั้งตำบลโนนขวาง แยกออกจากตำบลบ้านด่าน[23]
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2518 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอคูเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น อำเภอคูเมือง[24]
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลตาเสา แยกออกจากตำบลสามแวง ตั้งตำบลลุมปุ๊ก แยกออกจากตำบลบ้านบัว ตั้งตำบลสองห้อง แยกออกจากตำบลสะแกโพรง[25]
 • วันที่ 23 กันยายน 2523 ตั้งตำบลบัวทอง แยกออกจากตำบลบ้านยาง[26]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลชุมเห็ด แยกออกจากตำบลอิสาณ[27]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลสนวน แยกออกจากตำบลสวายจีก[28]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลหลักเขต แยกออกจากตำบลสวายจีก[29]
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2530 ตั้งตำบลวังเหนือ แยกออกจากตำบลปราสาท[30]
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2531 ตั้งตำบลบ้านตะโก แยกออกจากตำบลห้วยราช[31]
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2532 ตั้งตำบลสะแกซำ แยกออกจากตำบลเสม็ด[32]
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 แยกพื้นที่ตำบลห้วยราช ตำบลสามแวง ตำบลตาเสา ตำบลบ้านตะโก และตำบลสนวน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอห้วยราช ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[33]
 • วันที่ 7 กันยายน 2533 ตั้งตำบลกลันทา แยกออกจากตำบลถลุงเหล็ก[34]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลกระสัง แยกออกจากตำบลบ้านบัว[35]
 • วันที่ 13 กันยายน 2534 ตั้งตำบลโคกเหล็ก แยกออกจากตำบลสามแวง[36]
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน[37] ตำบลห้วยราช ให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน[38] ตำบลบ้านบัว ให้มีเขตการปกครองรวม 27 หมู่บ้าน[39] ตำบลชุมเห็ด ให้มีเขตการปกครองรวม 18 หมู่บ้าน[40] ตำบลหนองตาด ให้มีเขตการปกครองรวม 18 หมู่บ้าน[41] ตำบลบ้านด่าน ให้มีเขตการปกครองรวม 18 หมู่บ้าน[42] ตำบลสะแกโพรง ให้มีเขตการปกครองรวม 19 หมู่บ้าน[43] ตำบลสวายจีก ให้มีเขตการปกครองรวม 16 หมู่บ้าน[44] ตำบลถลุงเหล็ก ให้มีเขตการปกครองรวม 18 หมู่บ้าน[45] ตำบลบ้านยาง ให้มีเขตการปกครองรวม 16 หมู่บ้าน[46] ตำบลสามแวง ให้มีเขตการปกครองรวม 18 หมู่บ้าน[47] ตำบลตาเสา ให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน[48] ตำบลปราสาท ให้มีเขตการปกครองรวม 15 หมู่บ้าน[49] ตำบลสองห้อง ให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน[50] ตำบลวังเหนือ ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน[51] ตำบลอิสาณ ให้มีเขตการปกครองรวม 13 หมู่บ้าน[52] ตำบลบัวทอง ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน[53] ตำบลพระครู ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน[54] ตำบลโนนขวาง ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน[55] ตำบลลุมปุ๊ก ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน[56] ตำบลสนวน ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน[57] ตำบลหลักเขต ให้มีเขตการปกครองรวม 10 หมู่บ้าน[58] ตำบลบ้านตะโก ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน[59] และตำบลสะแกซำ ให้มีเขตการปกครองรวม 13 หมู่บ้าน[60]
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตั้งตำบลเมืองฝาง แยกออกจากตำบลสองห้อง[61]
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2538 ยกฐานะกิ่งอำเภอห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น อำเภอห้วยราช[62]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 ตั้งตำบลเมืองโพธิ์ แยกออกจากตำบลตาเสา และตั้งตำบลห้วยราชา แยกออกจากตำบลห้วยราช[63]
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลปราสาท ตำบลวังเหนือ และตำบลโนนขวาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านด่าน ขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์[64]
 • วันที 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น อำเภอบ้านด่าน[65]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 ตำบล 323 หมู่บ้าน

 1. ในเมือง (Nai Mueang)
 2. อิสาณ (Isan)
 3. เสม็ด (Samet)
 4. บ้านบัว (Ban Bua)
 5. สะแกโพรง (Sakae Phrong)
 6. สวายจีก (Sawai Chik)
 7. บ้านยาง (Ban Yang)
 8. พระครู (Phra Khru)
 9. ถลุงเหล็ก (Thalung Lek)
 10. หนองตาด (Nong Tat)
 11. ลุมปุ๊ก (Lumpuk)
 12. สองห้อง (Song Hong)
 13. บัวทอง (Bua Thong)
 14. ชุมเห็ด (Chum Het)
 15. หลักเขต (Lak Khet)
 16. สะแกซำ (Sakae Sam)
 17. กลันทา (Kalantha)
 18. กระสัง (Krasang)
 19. เมืองฝาง (Mueang Fang)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองชุมเห็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมเห็ดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอิสาณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิสาณทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหลักเขต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักเขตทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบัวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองตาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะแกโพรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวายจีกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระครูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถลุงเหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุมปุ๊กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองห้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะแกซำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลันทาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองฝางทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

การขนส่งแก้ไข

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ และลงที่สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ให้บริการ อาทิ กิจการทัวร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, ศิริรัตนพลทัวร์, นครชัยแอร์ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

รถสองแถว

ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีรถสองแถวสีชมพูให้บริการทั้งหมด 2 สาย ดังนี้

 1. สายตลาดเทศบาล - เขากระโดง ขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสถานีขนส่ง
 2. สาย บขส.เก่า - บิ๊กซ๊ - แม็คโคร ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
รถไฟ

สถานีรถไฟบุรีรัมย์เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอและจังหวัด ขบวนรถที่ให้บริการอาทิ รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา (ขบวนที่ 23), รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 21, รถด่วนที่ 67, รถด่วนดีเซลรางที่ 71 นอกจากนี้ยังมีขบวนรถเร็วซึ่งวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และขบวนรถท้องถิ่น วิ่งระหว่างนครราชสีมา – อุบลราชธานี

การศึกษาแก้ไข

 
โรงเรียนฮั้วเคี้ยว แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอิสาณ

ระเบียงภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอลำปลายมาศ
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอสตึก ขึ้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์
 6. [6]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอและตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๓
 7. [7]ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกระสัง กิ่งอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองขอนแก่น และกิ่งอำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ, อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย, อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี, อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม, อำเภอกบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอลำปลายมาศ และกิ่งอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร และอำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสังขะ และอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, อำเภอพิบูลย์มังสาหาร และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 12. [12]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑
 13. [13]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๐๔
 14. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 15. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 16. [16]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนเขตท้องที่หมู่บ้านและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 17. [17]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 18. [18]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 19. [19]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินเหล็กไฟ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 20. [20]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอสตึกและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๑๑
 21. [21]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 22. [22]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอลำปลายมาศ และกิ่งอำเภอคูเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 23. [23]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอสตึก อำเภอนางรอง และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 24. [24]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงน้อย อำเภอป่าแดด อำเภอเรณูนคร อำเภอคูเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอเสริมงาม อำเภอไพรบึง และอำเภหนองโดน พ.ศ. ๒๕๑๘
 25. [25]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 26. [26]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 27. [27]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย กิ่งอำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย กิ่งอำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 28. [28]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 29. [29]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 30. [30]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประโคนชัยพุทไธสง ลำปลายมาศ บ้านกรวดและกิ่งอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
 31. [31]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 32. [32]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 33. [33]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยราช
 34. [34]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 35. [35]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 36. [36]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองกี่ และกิ่งอำเภอห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 37. [37]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลเสม็ด]
 38. [38]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลห้วยราช]
 39. [39]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลบ้านบัว]
 40. [40]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลชุมเห็ด]
 41. [41]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลหนองตาด]
 42. [42]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลบ้านด่าน]
 43. [43]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสะแกโพรง]
 44. [44]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสวายจีก]
 45. [45]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลถลุงเหล็ก]
 46. [46]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลบ้านยาง]
 47. [47]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสามแวง]
 48. [48]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลตาเสา]
 49. [49]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลปราสาท]
 50. [50]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสองห้อง]
 51. [51]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลวังเหนือ]
 52. [52]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลอิสาณ]
 53. [53]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลบัวทอง]
 54. [54]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลพระครู]
 55. [55]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลโนนขวาง]
 56. [56]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลลุมปุ๊ก]
 57. [57]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสนวน]
 58. [58]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลหลักเขต]
 59. [59]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลบ้านตะโก]
 60. [60]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ตำบลสะแกซำ]
 61. [61]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 62. [62]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอ ภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘
 63. [63]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอประโคนชัย อำเภอสตึก และกิ่งอำเภอห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 64. [64]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่าน
 65. [65]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐