เปิดเมนูหลัก

อำเภอพลับพลาชัย

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

พลับพลาชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอพลับพลาชัย
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอพลับพลาชัย
ตำนานหลักหิน ถิ่นมโหรี มีผ้าไหมงาม ลุ่มน้ำลำตาเตียว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอพลับพลาชัย
อักษรโรมันAmphoe Phlapphla Chai
จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่306.67 ตร.กม.
ประชากร45,154 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น147.23 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3115
รหัสไปรษณีย์31250
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย หมู่ที่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250
พิกัด14°43′48″N 103°10′6″E / 14.73000°N 103.16833°E / 14.73000; 103.16833
โทรศัพท์0 4460 8072
โทรสาร0 4460 8072
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพลับพลาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอประโคนชัย ตั้งชื่อตามที่ตั้งของอำเภอคือบริเวณบ้านพลับพลา และนำคำว่าชัย ซึ่งเป็นท้ายชื่อของประโคนชัย มาต่อท้าย เป็น '''อำเภอพลับพลาชัย''' มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพลับพลาชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน

1. จันดุม (Chan Dum) 18 หมู่บ้าน
2. โคกขมิ้น (Khok Khamin) 15 หมู่บ้าน
3. ป่าชัน (Pa Chan) 10 หมู่บ้าน
4. สะเดา (Sadao) 13 หมู่บ้าน
5. สำโรง (Samrong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพลับพลาชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสะเดา
  • เทศบาลตำบลจันดุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันดุมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าชันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเดา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล