อำเภอคูเมือง

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

คูเมือง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอคูเมือง
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอคูเมือง
คำขวัญ: 
แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°16′18″N 103°0′6″E / 15.27167°N 103.00167°E / 15.27167; 103.00167
อักษรไทยอำเภอคูเมือง
อักษรโรมันAmphoe Khu Mueang
จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด442.0 ตร.กม. (170.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด68,061 คน
 • ความหนาแน่น153.98 คน/ตร.กม. (398.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์31190
รหัสภูมิศาสตร์3102
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอคูเมือง หมู่ที่ 6
ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคูเมืองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คูเมือง (Khu Mueang) 12 หมู่บ้าน
2. ปะเคียบ (Pakhiap) 18 หมู่บ้าน
3. บ้านแพ (Ban Phae) 11 หมู่บ้าน
4. พรสำราญ (Phon Samran) 19 หมู่บ้าน
5. หินเหล็กไฟ (Hin Lek Fai) 17 หมู่บ้าน
6. ตูมใหญ่ (Tum Yai) 19 หมู่บ้าน
7. หนองขมาร (Nong Khaman) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคูเมืองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคูเมือง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคูเมืองและบางส่วนของตำบลหนองขมาร
  • เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหินเหล็กไฟและบางส่วนของตำบลคูเมือง (บ้านคูบอน หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคูเมืองและเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะเคียบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรสำราญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขมาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคูเมือง)