อำเภอลำทะเมนชัย

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ลำทะเมนชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอลำทะเมนชัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Lam Thamenchai
คำขวัญ: 
ถิ่นคนดี มากมีแตงโมหวาน กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
หลายหลากชวนชม รื่นรมย์ลำทะเมนชัย
ถิ่นแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราช
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอลำทะเมนชัย
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอลำทะเมนชัย
พิกัด: 15°21′12″N 102°55′6″E / 15.35333°N 102.91833°E / 15.35333; 102.91833
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด308.5 ตร.กม. (119.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด32,704 คน
 • ความหนาแน่น106.01 คน/ตร.กม. (274.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30270
รหัสภูมิศาสตร์3029
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย เลขที่ 500 หมู่ที่ 9 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอลำทะเมนชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ได้แยกพื้นที่ตำบลขุย ตำบลบ้านยาง ตำบลช่องแมว และตำบลไพล มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ขึ้นกับอำเภอชุมพวง [1]
  • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอลำทะเมนชัย [2]
  • วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขุย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแมว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และองค์การบริหารส่วนตำบลไพล เป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด ทำให้อำเภอลำทะเมนชัย มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง และไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบล

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอลำทะเมนชัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ขุย (Khui) 10 หมู่บ้าน
2. บ้านยาง (Ban Yang) 17 หมู่บ้าน
3. ช่องแมว (Chong Maeo) 22 หมู่บ้าน
4. ไพล (Phlai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอลำทะเมนชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

สถานที่ราชการสำคัญ แก้

  • ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย
  • โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
  • สถานีตำรวจภูธรลำทะเมนชัย
  • โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
  • โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 23. 26 มิถุนายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-12-27.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-12-27.