เปิดเมนูหลัก

อำเภอแคนดง

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

แคนดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอแคนดง
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอแคนดง
เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ
น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง
เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแคนดง
อักษรโรมันAmphoe Khaen Dong
จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่298.0 ตร.กม.
ประชากร33,159 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น111.27 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3122
รหัสไปรษณีย์31150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแคนดง หมู่ที่ 1 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
พิกัด15°18′36″N 103°7′24″E / 15.31000°N 103.12333°E / 15.31000; 103.12333
โทรศัพท์044 193067
โทรสาร044 193067
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแคนดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

 
อำเภอแคนดง เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาก

ท้องที่อำเภอแคนดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแคนดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอแคนดง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแคนดงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แคนดง (Khaen Dong) 18 หมู่บ้าน
2. ดงพลอง (Dong Phlong) 13 หมู่บ้าน
3. สระบัว (Sa Bua) 12 หมู่บ้าน
4. หัวฝาย (Hua Fai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแคนดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแคนดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแคนดง (7 หมู่บ้าน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคนดง (นอกเขตเทศบาลตำบลแคนดง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงพลองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระบัวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวฝายทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแคนดง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 13. 25 มิถุนายน 2540.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.