มณฑลนครราชสีมา

มณฑลนครราชสีมา หรือ มณฑลลาวกลาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นมณฑลแรกของประเทศสยาม ในช่วงแรกมีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักรวมอยู่ด้วย แต่ได้แยกออกไปเป็นอีกมณฑลหนึ่งในปี พ.ศ. 2442

มณฑลนครราชสีมา
มณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. 2436 – 2476
Monthon Nakhon Ratchasima 1915.png
แผนที่มณฑลนครราชสีมา
ยุคทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
• จัดตั้ง
พ.ศ. 2436
• จัดตั้งมณฑลเพชรบูรณ์
20 มกราคม พ.ศ. 2443
• รวมมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบลราชธานีเข้าไว้ในการปกครอง
31 มีนาคม พ.ศ. 2469
• ยุบเลิก
9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

มณฑลนครราชสีมาแก้ไข

ประกอบด้วย 3 เมือง (จังหวัด) 16 อำเภอ ได้แก่

 1. อำเภอเมืองพิมาย (อำเภอพิมาย)
 2. อำเภอนอก (อำเภอบัวใหญ่)
 3. อำเภอกลาง (อำเภอโนนสูง)
 4. อำเภอจันทึก (อำเภอสีคิ้ว)
 5. อำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทย)
 6. อำเภอสองโนน (อำเภอสูงเนิน)
 7. อำเภอกระโทก (อำเภอโชคชัย)
 8. อำเภอปักธงไชย (อำเภอปักธงชัย)
 9. อำเภอพันชนะ (อำเภอด่านขุนทด)
 1. เมืองชัยภูมิ
 2. เมืองสี่มุม (อำเภอจัตุรัส)
 3. เมืองเกษตรสมบูรณ์ (อำเภอภูเขียว)
 4. เมืองโนนลาว (อำเภอโนนไทย)
 1. อำเภอนางรอง
 2. อำเภอพุทไธสง
 3. อำเภอรัตนบุรี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์)
 4. อำเภอตะลุง (อำเภอประโคนชัย)

อ้างอิงแก้ไข