มณฑลนครราชสีมา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มณฑลนครราชสีมา หรือ มณฑลลาวกลาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นมณฑลแรกของประเทศสยาม ในช่วงแรกมีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักรวมอยู่ด้วย แต่ได้แยกออกไปเป็นอีกมณฑลหนึ่งในปี พ.ศ. 2442

มณฑลนครราชสีมา

พ.ศ. 24362476
ที่ตั้งของ
เมืองหลวงนครราชสีมา
ภาษาทั่วไปไทย
ศาสนา
ศาสนาพุทธ (เถรวาท)
การปกครองข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑล
หัวเมืองในเขตปกครอง 
ข้าหลวงแห่งมณฑล 
ประวัติศาสตร์ 
• จัดตั้งมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. 2436
• รวมมณฑลเพชรบูรณ์ เข้าไว้ในการปกครอง
พ.ศ. 2436
• จัดตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ ขึ้นใหม่อีกครั้ง
พ.ศ. 2447
• 
พ.ศ. 2450
• ยุบมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. 2476 2476
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานของประเทศไทย

มณฑลนครราชสีมาแก้ไข

ประกอบด้วย 3 เมือง (จังหวัด) 16 อำเภอ ได้แก่

 1. อำเภอเมืองพิมาย (อำเภอพิมาย)
 2. อำเภอนอก (อำเภอบัวใหญ่)
 3. อำเภอกลาง (อำเภอโนนสูง)
 4. อำเภอจันทึก (อำเภอสีคิ้ว)
 5. อำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทย)
 6. อำเภอสองโนน (อำเภอสูงเนิน)
 7. อำเภอกระโทก (อำเภอโชคชัย)
 8. อำเภอปักธงไชย (อำเภอปักธงชัย)
 9. อำเภอพันชนะ (อำเภอด่านขุนทด)
 1. เมืองชัยภูมิ
 2. เมืองสี่มุม (อำเภอจัตุรัส)
 3. เมืองเกษตรสมบูรณ์ (อำเภอภูเขียว)
 4. เมืองโนนลาว (อำเภอโนนไทย)
 1. อำเภอนางรอง
 2. อำเภอพุทไธสง
 3. อำเภอรัตนบุรี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์)
 4. อำเภอตะลุง (อำเภอประโคนชัย)

อ้างอิงแก้ไข