อำเภอรัตนบุรี

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

รัตนบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาลาวมากกว่า เขมร กูย และมีเจ้าเมืองคนแรกคือ พระศรีนครเตาท้าวเธอ (เชียงสีหรือตากะอาม)ซึ่งเป็นชาวกูยและเมืองรัตนบุรียังมีประวัติศาสตร์และประเพณียาวนานกว่า 300 ปี

อำเภอรัตนบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Rattanaburi
คำขวัญ: 
รัตนบุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพร้วผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอรัตนบุรี
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอรัตนบุรี
พิกัด: 15°19′13″N 103°51′25″E / 15.32028°N 103.85694°E / 15.32028; 103.85694
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด383.812 ตร.กม. (148.191 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด92,202 คน
 • ความหนาแน่น240.23 คน/ตร.กม. (622.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32130
รหัสภูมิศาสตร์3207
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอรัตนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอรัตนบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 163 หมู่บ้าน.

1. รัตนบุรี (Rattanaburi) 17 หมู่บ้าน 7. ไผ่ (Phai) 14 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 14 หมู่บ้าน 8. เบิด (Boet) 17 หมู่บ้าน
3. แก (Kae) 15 หมู่บ้าน 9. น้ำเขียว (Nam Khiao) 13 หมู่บ้าน
4. ดอนแรด (Don Raet) 16 หมู่บ้าน 10. กุดขาคีม (Kut Kha Khim) 11 หมู่บ้าน
5. หนองบัวทอง (Nong Bua Thong) 10 หมู่บ้าน 11. ยางสว่าง (Yang Sawang) 11 หมู่บ้าน
6. หนองบัวบาน (Nong Bua Ban) 15 หมู่บ้าน 12. ทับใหญ่ (Thap Yai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอรัตนบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลรัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตนบุรีและบางส่วนของตำบลไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตนบุรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแรดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวบานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเบิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเขียวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดขาคีมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับใหญ่ทั้งตำบล

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ในประวัติศาสตร์
พระภิกษุ
ศิลปินแห่งชาติ
ราชบัณฑิตย์
นักร้อง

สถานศึกษาแก้ไข

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,ขยายโอกาสทางการศึกษา

 • โรงเรียนรัตนบุรี
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
 • โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 • โรงเรียนดอนแรดวิทยา
 • โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนธาตุศรีนคร
 • โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
 • โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
 • โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี

อุดมศึกษา,วิชาชีพ

 • วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี
 • โครงการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยรัตนบุรี" มหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 • โครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยสงฆ์รัตนบุรี" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

หน่วยงานราชการแก้ไข

 • สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
 • สำนักงานขนส่งสุรินทร์ สาขาอำเภอรัตนบุรี
 • ศาลจังหวัดรัตนบุรี
 • สำนักงานบังคับคดี
 • โรงพยาบาลรัตนบุรี
 • สำนักงานที่ดินสุรินทร์ สาขาอำเภอรัตนบุรี
 • ประมง
 • เรือนจำ
 • สำนักงานปศุสัตว์
 • สำนักงานสรรพากร
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี
 • สถานีตำรวจภูธรดอนแรด
 • สักนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี
 • เทศบาลตำบลรัตนบุรี
 • ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

เทศกาลการท่องเที่ยวแก้ไข

 • งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีธาตุ
 • ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี เมืองรัตนบุรี
 • งานไหว้ศาลหลักเมืองรัตนบุรี
 • งานรำบวงสรวงหลวงศรีนครเตาท้าวเธอ เจ้าเมืองรัตนบุรี

มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นแก้ไข

 
บุญบั้งไฟ อำเภอรัตนบุรี เป็นงานบุญบั้งไฟที่จัดขึ่นอย่างยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอรัตนบุรี และยิ่งใหญ่มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข