สีฟ้า (sky blue) คือสีที่คล้ายสีของท้องฟ้าไร้เมฆตอนเที่ยงที่ไม่สะท้อนโลหะ ในภาษาอังกฤษ คำว่า "sky-blue" บรรจุอยู่ใน พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด (1919) โดยเขียนว่ามีใช้ครั้งแรกในบทความ "silver" ใน Cyclopaedia แต่งโดย Ephraim Chambers ปี 1728 อย่างไรก็ดีมีการใช้คำว่า "sky blue" เป็นชื่อสีก่อน Chambers เช่น มีคำว่า "sky blue" ใน A Collection of Voyages and Travels (London: Awnsham and John Churchill, 1704), vol. 2, p. 322 โดยอธิบายสีนี้กับดอกไม้ ชื่อของสีนี้น่าจะมีการใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1585 ในหนังสือของ Nicolas de Nicolay ที่เขียนว่า "the tulbant of the merchant must be skie coloured"[1]

สีฟ้า
 
ผิวตราBleu celeste
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#87CEEB
sRGBB  (rgb)(135, 206, 235)
CMYKH   (c, m, y, k)(43, 12, 0, 8)
HSV       (h, s, v)(197°, 43%, 92%)
SourceX11 color names
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

อ้างอิง แก้

  1. Cited as 1585 in Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 204; Color Sample of Sky Blue: Page 89 Plate 33 Color Sample E6; the quote is from the English translation of Nicolay's Navigations, peregrinations...faicts en la Turcquie (1577)