เปิดเมนูหลัก
สีฟ้า
— รหัสสี —
Hex triplet #87CEEB
RGBB (r, g, b) (135, 206, 235)
CMYKH (c, m, y, k) (43%, 12%, 0%, 8%)
HSV (h, s, v) (197°, 43%, 92%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]

สีฟ้า (Sky blue) คือสีที่คล้ายสีของท้องฟ้าไร้เมฆตอนเที่ยงที่ไม่สะท้อนโลหะ ในภาษาอังกฤษ คำว่า "sky-blue" บรรจุอยู่ใน New English Dictionary (1919) โดยเขียนว่ามีใช้ครั้งแรกในบทความ "silver" ใน Cyclopaedia แต่งโดย Ephraim Chambers ปี 1728 อย่างไรก็ดีมีการใช้คำว่า "sky blue" เป็นชื่อสีก่อน Chambers เช่น มีคำว่า "sky blue" ใน A Collection of Voyages and Travels (London: Awnsham and John Churchill, 1704), vol. 2, p. 322 โดยอธิบายสีนี้กับดอกไม้ ชื่อของสีนี้น่าจะมีการใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1585 ในหนังสือของ Nicolas de Nicolay ที่เขียนว่า "the tulbant of the merchant must be skie coloured"[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Cited as 1585 in Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill Page 204; Color Sample of Sky Blue: Page 89 Plate 33 Color Sample E6; the quote is from the English translation of Nicolay's Navigations, peregrinations...faicts en la Turcquie (1577)