คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบคณะใหม่จึงได้รวมเอารวมเอาคณะนิเทศศาสตร์,คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Logo NEU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University
ที่อยู่199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2533
วารสารวารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สีประจําคณะ     สีเขียวแก่
เว็บไซต์www.sh.neu.ac.th

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.