สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย/แม่แบบ

แม่แบบที่ใช้ใน สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทยแก้ไข

แม่แบบ : มหาวิทยาลัยแก้ไข

แม่แบบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแก้ไข

แม่แบบ:คณะแก้ไข