สิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ Pongsak ksm (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ, ผู้ดูแลระบบ

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้พื้นฐาน

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 00:18, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Pongsak ksm จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
  • 12:14, 20 สิงหาคม 2554 Sry85 คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Pongsak ksm จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้ดูแล (ผ่านการคัดเลือก)