คริสต์ทศวรรษ 1940

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

ค.ศ. 1940 แก้

  • ร้าน แมคโดนัลด์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นแล้ว
  • รัฐบาลฝรั่งเศสยอมลงนามสงบศึกกับเยอรมนี

ค.ศ. 1941 แก้

  • ครั้งแรกของประเทศไทยที่กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ หลังจากเคยใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อนหน้านี้

ค.ศ. 1946 แก้

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตด้วยต้องพระแสงปืน ภายในห้องพระบรรทม เวลาประมาณ 9.20 น.และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 9 ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ค.ศ. 1949 แก้

  • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2