คริสต์ทศวรรษ 1960

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

ค.ศ. 1960 แก้

ค.ศ. 1961 แก้

  • รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลิน

ค.ศ. 1962 แก้

  • ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) พิพากษาคดีปราสาทเขาพระวิหาร ให้อำนาจอธิปไตยตัวปราสาทตกเป็นของประเทศกัมพูชา แต่ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน

ค.ศ. 1963 แก้

  • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคไตพิการเรื้อรังที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย 55 ปี ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

ค.ศ. 1964 แก้

  • วันเสียงปืนแตก: พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มต่อสู่ด้วยอาวุธวันแรกที่จ.นครพนม

ค.ศ. 1967 แก้

  • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เริ่มทำการออกอากาศ / แพร่ภาพ โทรทัศน์สีเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยทดลองถ่ายทอดสดรายการประกวดนางสาวไทย จากเวทีบริเวณงานวชิราวุธานุสรณ์ พระราชวังสราญรมย์ นับได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ประชาชนไทยได้มีโอกาสชมรายการโทรทัศน์ที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ