คริสต์ทศวรรษ 1960

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์แก้ไข

ค.ศ. 1960แก้ไข

ค.ศ. 1961แก้ไข

  • รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลิน

ค.ศ. 1962แก้ไข

  • ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) พิพากษาคดีปราสาทเขาพระวิหาร ให้อำนาจอธิปไตยตัวปราสาทตกเป็นของประเทศกัมพูชา แต่ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน

ค.ศ. 1963แก้ไข

  • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคไตพิการเรื้อรังที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย 55 ปี ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

ค.ศ. 1964แก้ไข

  • วันเสียงปืนแตก: พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มต่อสู่ด้วยอาวุธวันแรกที่จ.นครพนม

ค.ศ. 1967แก้ไข

  • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เริ่มทำการออกอากาศ / แพร่ภาพ โทรทัศน์สีเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยทดลองถ่ายทอดสดรายการประกวดนางสาวไทย จากเวทีบริเวณงานวชิราวุธานุสรณ์ พระราชวังสราญรมย์ นับได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ประชาชนไทยได้มีโอกาสชมรายการโทรทัศน์ที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ