คริสต์ศตวรรษที่ 21

ศตวรรษ

คริสต์ศตวรรษที่ 21 คือคริสต์ศตวรรษแรกของคริสต์สหัสวรรษที่ 3 และเป็นคริสต์ศตวรรษปัจจุบัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 หรือเรียกว่า ยุค 2001 คือเรียกตามปีเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21

คริสต์สหัสวรรษ: 3
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:


รัฐชาติใหม่และการเปลี่ยนแปลงของเขตแดน

แก้
 
ซูดานใต้ ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
 
คอซอวอ ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ดินแดนดังต่อไปนี้คือรัฐเอกราชที่ได้รับเอกราชในช่วงศตวรรษที่ 21 และได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ

ดินแดนดังต่อไปนี้ได้ดินแดนเอกราชและได้สิทธิปกครองตนเองขั้นสูง แต่ได้รับการยอมรับจากรัฐสมาชิกของสหประชาติเพียงจำนวนหนึ่ง

ดินแดนดังต่อไปนี้ได้ถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนของอีกรัฐเอกราชหนึ่ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้

การสำรวจอวกาศ

แก้

ฟิสิกส์

แก้

คณิตศาสตร์

แก้

แพทยศาสตร์

แก้
 • 2003 – สิ้นสุดโครงการจีโนมมนุษย์
 • 2003 – เกิดการระบาดของกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ไปทั่วโลก
 • 2005 – The first successful partial face transplant is performed in France.
 • 2006 – ดร. เอียน เฟเซอร์พัฒนาวัคซีนสำหรับมะเร็งปากมดลูก
 • 2007 – Visual prosthetic (bionic eye) Argus II.
 • 2008 – นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น create a form of artificial DNA.
 • 2008 – Laurent Lantieri performs the first full face transplant.
 • 2009 – Influenza A virus subtype H1N1 spreads around the globe.
 • 2012 – ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายใบหน้าเป็นครั้งแรกที่ประเทศตุรกี
 • 2012 – Doubts raised over Statin medication.
 • 2013 – ประสบความสำเร็จในการปลูกไตสังเคราะห์ครั้งแรกในหลอดแก้วที่สหรัฐอเมริกา
 • 2013 – ประสบความสำเร็จในการปลูกไตสังเคราะห์ครั้งแรกจากสเตมเซลส์ในประเทศญี่ปุ่น
 • 2014 – ไวรัสอีโบลาระบาดครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก
 • 2016 – ไวรัสซิกาที่มียุงเป็นพาหะและก่อให้เกิดข้อบกพร่องในทารกระบาด
 • 2019 – ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดการระบาดในเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน และลุกลามมายังประเทศอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา รวมไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

การเก็บข้อมูลและสื่อ

แก้

เทคโนโลยีสังคม

แก้
 • The Digital Revolution continued into the early 21st century with mobile usage and Internet access growing massively in the early 21st century. By the 2010s, the majority of people in the developed world had Internet access and the majority of people worldwide had a mobile phone.[4]
 • The Internet (created in 1969) and World Wide Web (created in 1990) continue to rise in popularity and social networking emerges in the early 21st century as a popular social communication, largely replacing much of the function of email, message boards and instant messaging services. Twitter, Facebook, and YouTube are all major examples of social websites to gain widespread popularity.

ทศวรรษและปีคริสต์ศักราช

แก้
1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
2040 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
2050 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
2070 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089
2090 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
2100 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109

อ้างอิง

แก้
 1. Grolier- the new book of knowledge, section "E"
 2. "NASA News Conference: Evidence of Liquid Water on Today's Mars". NASA. 28 September 2015. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-18. สืบค้นเมื่อ 2016-01-01.
 3. "Higgs boson-like particle discovery claimed at LHC". BBC News. สืบค้นเมื่อ 6 October 2014.
 4. "Total mobile subscribers top 1.8 billion". MobileTracker Cell Phone News and Reviews. May 18, 2005. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-19. สืบค้นเมื่อ December 31, 2008.