เปิดเมนูหลัก

คริสต์ศตวรรษที่ 21 คือคริสต์ศตวรรษแรกของคริสต์สหัสวรรษที่ 3 และเป็นคริสต์ศตวรรษปัจจุบัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 หรือเรียกว่า ยุค 2001 คือเรียกตามปีเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21

คริสต์สหัสวรรษ: 3
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:

รัฐชาติใหม่และการเปลี่ยนแปลงของเขตแดนแก้ไข

 
ซูดานใต้ ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
 
คอซอวอ ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ดินแดนดังต่อไปนี้คือรัฐเอกราชที่ได้รับเอกราชในช่วงศตวรรษที่ 21 และได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ

ดินแดนดังต่อไปนี้ได้ดินแดนเอกราชและได้สิทธิปกครองตกเองขั้นสูง แต่ได้รับการยอมรับจากรัฐสมาชิกของสหประชาติเพียงจำนวนหนึ่ง

ดินแดนดังต่อไปนี้ได้ถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนของอีกรัฐเอกราชหนึ่ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

การสำรวจอวกาศแก้ไข

ฟิสิกส์แก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข

แพทยศาสตร์แก้ไข

การเก็บข้อมูลและสื่อแก้ไข

 • เทคโนโลยีดีวีดีเข้าแทนที่VCRในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ราวปี ค.ศ. 2007
 • เกิดเทคโนโลยีเกี่ยวกับBlu-ray
 • เทคโนโลยีแผ่นซีดีเข้าแทนที่ตลับเทป แต่ความนิยมได้ลดลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (digital downloads and online streaming)
 • โทรทัศน์ความละเอียดสูงเริ่มเข้าแทนที่โทรทัศน์ความละเอียดปกติ
 • The World Wide Web and websites became a major new medium for storing files and information.
 • Mobile devices such as smartphones and tablets connected to the Internet. These gradually started to replace desktop and laptop computers in the early and mid 2010s, although laptop and desktop computers are still common in business, financial, medical, governmental, and educational settings. The smartphone and tablets became standard for many consumers.

เทคโนโลยีสังคมแก้ไข

 • The Digital Revolution continued into the early 21st century with mobile usage and Internet access growing massively in the early 21st century. By the 2010s, the majority of people in the developed world had Internet access and the majority of people worldwide had a mobile phone.[4]
 • The Internet (created in 1969) and World Wide Web (created in 1990) continue to rise in popularity and social networking emerges in the early 21st century as a popular social communication, largely replacing much of the function of email, message boards and instant messaging services. Twitter, Facebook, and YouTube are all major examples of social websites to gain widespread popularity.

ทศวรรษและปีคริสต์ศักราชแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Grolier- the new book of knowledge, section "E"
 2. "NASA News Conference: Evidence of Liquid Water on Today's Mars". NASA. 28 September 2015.
 3. "Higgs boson-like particle discovery claimed at LHC". BBC News. สืบค้นเมื่อ 6 October 2014.
 4. "Total mobile subscribers top 1.8 billion". MobileTracker Cell Phone News and Reviews. May 18, 2005. Archived from the original on January 19, 2008. สืบค้นเมื่อ December 31, 2008.