คริสต์ทศวรรษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คริสต์ทศวรรษ เป็นช่วงสิบปีของ คริสต์ศักราช ในการกล่าวถึงประวัติศาสตร์บางครั้งนิยมกล่าวถึงในลักษณะช่วงของทศวรรษซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาหลายปี

คริสต์ศตวรรษที่ 1 0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s
คริสต์ศตวรรษที่ 2 100s 110s 120s 130s 140s 150s 160s 170s 180s 190s
คริสต์ศตวรรษที่ 3 200s 210s 220s 230s 240s 250s 260s 270s 280s 290s
คริสต์ศตวรรษที่ 4 300s 310s 320s 330s 340s 350s 360s 370s 380s 390s
คริสต์ศตวรรษที่ 5 400s 410s 420s 430s 440s 450s 460s 470s 480s 490s
คริสต์ศตวรรษที่ 6 500s 510s 520s 530s 540s 550s 560s 570s 580s 590s
คริสต์ศตวรรษที่ 7 600s 610s 620s 630s 640s 650s 660s 670s 680s 690s
คริสต์ศตวรรษที่ 8 700s 710s 720s 730s 740s 750s 760s 770s 780s 790s
คริสต์ศตวรรษที่ 9 800s 810s 820s 830s 840s 850s 860s 870s 880s 890s
คริสต์ศตวรรษที่ 10 900s 910s 920s 930s 940s 950s 960s 970s 980s 990s
คริสต์ศตวรรษที่ 11 1000s 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090s
คริสต์ศตวรรษที่ 12 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190s
คริสต์ศตวรรษที่ 13 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290s
คริสต์ศตวรรษที่ 14 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390s
คริสต์ศตวรรษที่ 15 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490s
คริสต์ศตวรรษที่ 16 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590s
คริสต์ศตวรรษที่ 17 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690s
คริสต์ศตวรรษที่ 18 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s
คริสต์ศตวรรษที่ 19 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s
คริสต์ศตวรรษที่ 20 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s
คริสต์ศตวรรษที่ 21 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s

ดูเพิ่ม

แก้