คริสต์ทศวรรษ 880

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คริสต์ทศวรรษ 880 (อังกฤษ: 880s) เป็นทศวรรษที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 880 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 889 เป็นทศวรรษของศตวรรษที่ 9 และ คริสต์สหัสวรรษที่ 1

คริสต์สหัสวรรษ: 1
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช: