คริสต์ทศวรรษ 1150

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คริสต์ทศวรรษ 1150 (อังกฤษ: 1150s) เป็นทศวรรษที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1150 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 1159 เป็นทศวรรษของศตวรรษที่ 12

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช: