คริสต์ทศวรรษ 1510

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

ค.ศ. 1510 แก้

  • ทูตนำสารของ อัลฟองโซ เดอร์ก แม่ทัพใหญ่ของโปรตุเกสได้ เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและการค้า โปรตุเกสจึงนับเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้