คริสต์ศตวรรษที่ 16

ศตวรรษ

คริสต์ศตวรรษที่ 16 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1501 ถึง ค.ศ. 1600 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้ สเปนและโปรตุเกสได้มีการเดินเรือเพื่อออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆ หลังจากที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้ค้นพบโลกใหม่

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:

เหตุการณ์ แก้

ไม่ทราบวัน แก้

ค.ศ. 1500 แก้

ค.ศ. 1510 แก้

ค.ศ. 1520 แก้

ค.ศ. 1530 แก้

ค.ศ. 1540 แก้

ค.ศ. 1550 แก้

ค.ศ. 1560 แก้

ค.ศ. 1570 แก้

ค.ศ. 1580 แก้

ค.ศ. 1590 แก้

ทศวรรษและปีคริสต์ศักราช แก้

1490 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499
1500 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
1510 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
1520 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
1530 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
1540 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
1550 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
1560 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
1570 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
1580 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
1590 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1600 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609