เปิดเมนูหลัก

คริสต์ศตวรรษที่ 16 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1501 ถึง ค.ศ. 1600 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้ สเปนและโปรตุเกสได้มีการเดินเรือเพื่อออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆ หลังจากที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้ค้นพบโลกใหม่

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:

เหตุการณ์แก้ไข

ไม่ทราบวันแก้ไข

ค.ศ. 1500แก้ไข

ค.ศ. 1510แก้ไข

ค.ศ. 1520แก้ไข

ค.ศ. 1530แก้ไข

ค.ศ. 1540แก้ไข

ค.ศ. 1550แก้ไข

ค.ศ. 1560แก้ไข

ค.ศ. 1570แก้ไข

ค.ศ. 1580แก้ไข

ค.ศ. 1590แก้ไข

ทศวรรษและปีคริสต์ศักราชแก้ไข