คริสต์ทศวรรษ 2020

ทศวรรษ

คริสต์ทศวรรษ 2020 (อังกฤษ: 2020s) คือคริสต์ทศวรรษปัจจุบันตามปฏิทินเกรโกเรียน เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2029

คริสต์สหัสวรรษ: 3
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์

แก้

อ้างอิง

แก้