คริสต์ทศวรรษ 2020

ทศวรรษ

{{decadebo22/1/24 18:44 น.

x |คริสต์สหัสวรรษ = 3 |คริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา = 20 |คริสต์ศตวรรษ = 21 |ศตวรรษต่อไป = 22 |คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 1 = 1990 |คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 2 = 2000 |คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 3 = 2010 |คริสต์ทศวรรษถัดไป 1 = 2030 |คริสต์ทศวรรษถัดไป 2 = 2040 |คริสต์ทศวรรษถัดไป 3 = 2050 |คริสต์ทศวรรษ÷10 = 202 }}

คริสต์ทศวรรษ 2020 (อังกฤษ: 2020s) คือคริสต์ทศวรรษปัจจุบันตามปฏิทินเกรโกเรียน เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2029

เหตุการณ์ แก้

อ้างอิง แก้