วิกิพีเดีย:โครงการวันเดือนปี/การใช้ปีคริสต์ศักราชอ้างอิง

การนำไปใช้แก้ไข

  • สำหรับปี ค.ศ. สามารถเขียนได้เหมือนกับ พ.ศ.
    • ตัวอย่าง
      • ค.ศ. 2005
  • ทศวรรษ เขียน "คริสต์ทศวรรษ" โดยไม่มีคำว่า "ที่" ตามหลัง

ดูเพิ่มแก้ไข