วิกิพีเดีย:โครงการวันเดือนปี/การใช้ปีคริสต์ศักราชอ้างอิง

ถึงแม้ว่าแนวปฏิบัติของวิกิพีเดียไทยแนะนำให้ใช้ ปีพุทธศักราชเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบทความที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะในทางประวัติศาสตร์หรือศิลปะจะมีการอ้างอิงไปถึงคริสต์ศักราชหรือคริสต์ทศวรรษในบทความเดียวกันที่ทำให้ไม่สามารถแปลงกลับมาเป็นพุทธศักราชที่ถูกต้องได้ ดังนั้นในตัวบทความจะใช้ปีคริสต์ศักราชเป็นอย่างเดียว เพื่อ

  • อ้างอิงปี ค.ศ. ให้ตรงกับต้นฉบับ
  • การใช้งาน คริสต์ศตวรรษ และ คริสต์ทศวรรษ
  • ป้องกันการผิดเพี้ยนของการแปลงปีค.ศ. มาเป็น พ.ศ. ที่ไม่ใช่ระยะปี 543 หรือ 542 ปีพอดี

สำหรับการแปลงค่าปี ค.ศ. กลับมาเป็นปี พ.ศ. นั้นประมาณค่าปี พ.ศ. ที่ใกล้เคียงได้เช่น พ.ศ. = ค.ศ. + 543

การนำไปใช้ แก้

  • สำหรับปี ค.ศ. สามารถเขียนได้เหมือนกับ พ.ศ.
    • ตัวอย่าง
      • ค.ศ. 2005
  • ทศวรรษ เขียน "คริสต์ทศวรรษ" โดยไม่มีคำว่า "ที่" ตามหลัง

ดูเพิ่ม แก้