คริสต์ทศวรรษ 1830

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

1830 แก้

  • 4 ตุลาคม - การปฏิวัติเบลเยียม: รัฐบาลชั่วคราวในกรุงบรัสเซลส์ประกาศก่อตั้งรัฐอิสระแห่งเบลเยียม ในความพยายามต่อต้านสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

1832 แก้

  • 5 มิถุนายน - เกิดการประท้วงต่อต้านระบอบกษัตริย์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

1835 แก้

1836 แก้

  • 13 เมษายน - การผ่าตัดด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยโดยหมอบรัดเล
  • 2 ธันวาคม - การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยพวกมิชชันนารี

1837 แก้

  • ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) ประดิษฐ์เครื่องรับส่งโทรเลขแบบอัตโนมัติ และคิดค้น รหัสมอร์ส