คริสต์ทศวรรษ 1800

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์แก้ไข

1801แก้ไข

  • สหภาพเกรตบริเตนรวมเข้ากับไอร์แลนด์ตามกฎหมายสหภาพ 1800 กลายเป็น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
  • เกิดรัฐประหารที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (สาธารณรัฐบาตาฟียง)

1803แก้ไข

  • เจมส์ มอนโร ล่องเรือไปยังปารีส และได้ตกลงการจัดซื้อลุยเซียนา (Louisiana Purchase) ซึ่งเป็นการซื้อที่ดินขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และ จัดซื้อลุยเซียนาได้เกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาจากฝรั่งเศส
  • เอดเวิร์ด เดสเพิร์ด และพรรคพวกอีก 6 คน โดนแขวนคอประหารชีวิตด้วยคดีวางแผนลอบสังหาร สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร

1804แก้ไข

  • ฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้ ประมวลกฎหมายนโปเลียน เป็นกฎหมายแพ่งของประเทศ
  • นโปเลียน โบนาปาร์ตได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิของประเทศฝรั่งเศสโดยสภาสูงของประเทศฝรั่งเศส

1805แก้ไข

  • สวีเดนประกาศสงครามกับฝรั่งเศส