วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแสนบทความกับวิกิพีเดียภาษาไทย/มกราคม 2558

การแก้ไขแก้ไข

ผู้ใช้ จำนวนการแก้ไข*
User:Zumerx 12
User:Kurino 10
User:Aoowassana 9
User:Phatharavadee 5
User:Kurino01 5
User:Chitpol Saelee 5
User:Olery 4
User:Pongsakornism 4
User:ลลิส 3
User:Butch2cassidy 3
User:เด็กหญิงแก้มป่อง 3
User:Isasivan 2
User:James132012 2
User:Tonysara 2
User:Marisa Famanggorn 2
User:Thanetphonza2545 2
User:อิสมาแอล เจะเลาะ 2
User:Choppaksron 1
User:Faithneverfade 1
User:Coachkosuth 1
User:Noiz On-chan 1
User:MosheSpinel 1
User:Chompyu 1
User:Hanalees 1
User:Jintakarn11 1
User:Manop Boonpad 1
User:Phatharavadee srimuk 1
User:Kqz2014 1
User:Jakkarat promrat 1
User:Cheshire199 1
User:Alex007bkk 1
User:Jinnnyjib 1
User:Dacia14 1
User:Moreeya 1
User:Naroto 1
User:Getscoot 1
User:Suwijak1973 1
User:Fxquisite 1
User:Davekelpie 1
User:Chaiyapot 1
User:Bhinij 1
User:Naza979 1
User:Prayong.flower 1
User:Thepropertythailand 1
User:Kimskellington 1
User:Boon0001 1
User:Kunlarote 1
User:Teachasid541 1
User:Forgetmenotoui 1
User:Budiddi 1
User:Phunnakaza 1
User:ปรีชา มหาวัง 1
User:Krishanont 1
  • หมายเหตุ: การแก้ไขนับเฉพาะการแก้ไขที่มีผลต่าง > 500 ไบต์, อยู่ในเนมสเปซหลัก, นับย้อนหลังการแก้ไขไป 30 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC), นับเฉพาะผู้ใช้ที่สมัครย้อนหลังไป 90 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC)

การสร้างบทความแก้ไข

ผู้ใช้ จำนวนบทความ*
User:BeckNoDa 86
User:PP2014 69
User:Ahcuna 50
User:PAHs 36
User:27.145.112.225 30
User:Saeng Petchchai 29
User:Sard112 26
User:เอ็ดมัน 20
User:Narutzy 18
User:AisinGioro 13
User:171.98.161.93 13
User:Zumerx 12
User:Horus 11
User:B20180 11
User:PUNG191230 11
User:Sry85 10
User:Alifshinobi 9
User:Char 9
User:Mega.lk90 8
User:Dolkungbighead 8
User:Aoowassana 7
User:180.183.45.177 7
User:Octahedron80 7
User:Setawut 7
User:วณิพก 6
User:Leomaderson 6
User:14.207.50.88 6
User:Pongsak ksm 6
User:14.207.50.2 5
User:Roonie.02 4
User:27.130.130.246 4
User:Setha43 4
User:Supanut Arunoprayote 4
User:14.207.4.39 4
User:Supotmails 4
User:Ghjkl 3
User:171.7.28.248 3
User:14.207.205.64 3
User:171.6.230.184 3
User:เทพกร 3
User:125.24.49.130 3
User:125.25.121.197 3
User:171.96.172.167 3
User:Yokomine 2
User:171.96.170.130 2
User:14.207.75.48 2
User:Pastman 2
User:171.96.172.227 2
User:Nessi Narathip 2
User:Butch2cassidy 2
User:171.96.171.116 2
User:Atrosesther 2
User:Pongsakornism 2
User:125.24.1.228 2
User:101.108.139.147 2
User:A nattawan 2
User:Poompong1986 2
User:Mugornja 2
User:กรุงศรี 2
User:แอนเดอร์สัน 2
User:27.145.15.232 2
User:DanMTaylor 2
User:14.207.60.40 2
User:101.108.69.31 2
User:1.10.197.1 2
User:14.207.85.30 2
User:182.53.115.227 2
User:1.10.197.74 2
User:Eurotom 1
User:202.29.179.168 1
User:125.25.114.136 1
User:171.96.170.145 1
User:Kurino 1
User:Prayong.flower 1
User:171.4.66.206 1
User:125.24.1.43 1
User:Boysan218 1
User:27.130.226.147 1
User:14.207.58.26 1
User:Namfonny 1
User:Kurino01 1
User:Pon44695 1
User:PepeBonus 1
User:Davekelpie 1
User:Naza979 1
User:1.10.247.34 1
User:Teachasid541 1
User:202.183.216.162 1
User:Forgetmenotoui 1
User:Ethanoic 1
User:180.234.242.90 1
User:101.51.129.243 1
User:Choppaksron 1
User:180.183.107.82 1
User:Faithneverfade 1
User:Sora2537 1
User:Xox21 1
User:171.96.172.169 1
User:Tomarzig 1
User:171.7.97.205 1
  • หมายเหตุ: นับเฉพาะเนมสเปซหลัก ไม่รวมหน้าเปลี่ยนทาง นับย้อนหลังการสร้างหน้าไป 30 วันจากวันที่ 1 มกราคม 2558 00:00 (UTC)