ผู้ใช้:Mugornja
(ธณวัฒน์ คุณวัฒน์)
ธณวัฒน์ คุณวัฒน์
Thanawat Kunnawat
เกิด15 กันยายน พ.ศ. 2540 (25 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นหมูก้อน
หมูก้อน นิเทศสวน'นัน
บิว
ไอ้บิว
บิวตี้
Bewtié Everytime
タナワット • クンナワット (ชื่อจริงในภาษาญี่ปุ่น)
การศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาส (ระดับมัธยมศึกษา)
อาชีพช่างภาพมือสมัครเล่น, นักศึกษา
ปีปฏิบัติงาน2559 - ปัจจุบัน
องค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ส่วนสูง163 เซนติเมตร