ความสามารถแก้ไข

th-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับสูง
This user is able to contribute with an advanced level of Thai.
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
ja-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน
この利用者は簡単な日本語ができます。

ความสนใจแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องสุนัข
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
200 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนา
400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
700 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปกรรม การบันเทิง
800 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี

ผลงานแก้ไข