การจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้

(เปลี่ยนทางจาก ระบบทศนิยมดิวอี้)

การจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (อังกฤษ: Dewey Decimal Classification: DDC) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)

หมู่หนังสือแก้ไข

การจัดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมู่ต่าง ๆ เริ่มจากหมู่ใหญ่คือหลักร้อย ไปหาหมู่ย่อยคือหลักสิบ หลักหน่วย ตามลำดับ

(รุ่นที่ 23, พ.ศ. 2554)