รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้เป็นระบบการจำแนกห้องสมุดประกอบด้วย 10 หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section) ตัวอย่างเช่น หมวดใหญ่ 600 ("เทคโนโลยี") มีหมวดย่อย 630 ("เกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง") ซึ่งมีหมู่ย่อย 636 ("การเลี้ยงสัตว์")[1] ในทางปฏิบัติ มีทั้งหมด 99 จาก 100 หมวดย่อยและ 908 จาก 1000 หมู่ย่อย เนื่องจากบางส่วนเลิกใช้แล้วหรือยังไม่กำหนด.

หมวดใหญ่ 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป

แก้
 • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ
 • 010 บรรณานุกรม
  • 010 บรรณานุกรม
  • 011 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก
  • 012 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของปัจเจกบุคคล
  • 013 [ไม่กำหนด]
  • 014 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานนิรนามและนามแฝง
  • 015 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานจากสถานที่เฉพาะ
  • 016 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานในหัวข้อเฉพาะ
  • 017 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทั่วไปของงานที่เก็บรักษาไว้ในแหล่งรวมเฉพาะหรือที่เสนอการขาย
  • 018 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงตามผู้ประพันธ์ วันที่ ฯลฯ
  • 019 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ แค็ตตาล็อกของพจนานุกรม
 • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 021 ความสัมพันธ์ของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 022 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
  • 023 การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  • 024 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ ระเบียบวิธีสำหรับผู้อ่าน
  • 025 การดำเนินการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 026 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศที่อุทิศให้หัวข้อเฉพาะ
  • 027 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศทั่วไป
  • 028 การอ่านและการใช้สื่อสารนิเทศอื่น ๆ
  • 029 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ วิธีทางวรรณกรรม
 • 030 สารานุกรมและหนังสือข้อเท็จจริง
  • 030 งานสารานุกรมทั่วไป
  • 031 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 032 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 033 งานสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 034 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อุตซิตา และกาตาลา
  • 035 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 036 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 037 งานสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 038 งานสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 039 งานสารานุกรมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 040 ไม่กำหนด (เดิมคือ ชีวประวัติ)
 • 050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไป
  • 051 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 052 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 053 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 054 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อุตซิตา และกาตาลา
  • 055 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 056 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 057 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 058 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 059 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 060 สมาคม องค์การ และพิพิธภัณฑสถาน
  • 060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยาทั่วไป
  • 061 องค์การทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 062 องค์การทั่วไปในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 063 องค์การทั่วไปในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 064 องค์การทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 065 องค์การทั่วไปในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 066 องค์การทั่วไปในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 067 องค์การทั่วไปในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 068 องค์การทั่วไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
  • 069 พิพิธภัณฑวิทยา
 • 070 สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 070 สื่อสารคดี สื่อการศึกษา สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 071 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 072 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 073 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 074 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 075 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 076 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 077 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 078 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
  • 079 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
 • 080 หนังสืออ้างอิง
  • 080 การเก็บรวบรวมทั่วไป
  • 081 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 082 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 083 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 084 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อุตซิตา และกาตาลา
  • 085 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 086 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 087 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 088 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 089 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 090 เอกสารตัวเขียนและหนังสือหายาก
  • 090 เอกสารตัวเขียน หนังสือหายาก และสิ่งพิมพ์หายากอื่น ๆ
  • 091 เอกสารตัวเขียน
  • 092 หนังสือพิมพ์แกะไม้
  • 093 หนังสือพิมพ์วิจิตร
  • 094 หนังสือที่พิมพ์
  • 095 หนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเย็บเล่ม
  • 096 หนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องภาพประกอบและวัสดุ
  • 097 หนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องกรรมสิทธิ์และต้นกำเนิด
  • 098 งานต้องห้าม งานปลอมแปลง และข่าวลวง
  • 099 หนังสือที่มีชื่อเสียงในเรื่องรูปแบบ

หมวดใหญ่ 100 – ปรัชญาและจิตวิทยา

แก้

หมวดใหญ่ 200 – ศาสนา

แก้

หมวดใหญ่ 300 – สังคมศาสตร์

แก้

หมวดใหญ่ 400 – ภาษา

แก้
 • 400 ภาษา
  • 400 ภาษา
  • 401 ปรัชญาและทฤษฎี ภาษาระหว่างประเทศ
  • 402 ปกิณกนิพนธ์
  • 403 พจนานุกรม สารานุกรม คำในบริบท
  • 404 หัวข้อพิเศษของภาษา
  • 405 สิ่งพิมพ์เผยแพร่เรียง
  • 406 องค์การและการจัดการ
  • 407 การศึกษา การวิจัย หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • 408 กลุ่มคน
  • 409 การจัดการภูมิศาสตร์และชีวประวัติ
 • 410 ภาษาศาสตร์
 • 420 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเก่า
  • 420 ภาษาอังกฤษและอังกฤษเก่า (แองโกล-แซ็กซัน)
  • 421 ระบบการเขียน, สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  • 422 นิรุกติศาสตร์ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  • 423 พจนานุกรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  • 424 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ อรรถาภิธานภาษาอังกฤษ
  • 425 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  • 426 เลิกใช้แล้ว—เดิมคือ สัทสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  • 427 การแปรผันทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การแปรผันไม่ขึ้นกับภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษสมัยใหม่
  • 428 การใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน (การกำหนดภาษา)
  • 429 ภาษาอังกฤษเก่า (แองโกล-แซ็กซัน)
 • 430 ภาษาเยอรมันและที่เกี่ยวข้อง
  • 430 ภาษาเยอรมันและที่เกี่ยวข้อง
  • 431 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาเยอรมันมาตรฐาน
  • 432 นิรุกติศาสตร์ภาษาเยอรมันมาตรฐาน
  • 433 พจนานุกรมภาษาเยอรมันมาตรฐาน
  • 434 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 435 ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันมาตรฐาน
  • 436 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 437 การแปรผันทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การแปรผันไม่ขึ้นกับภูมิศาสตร์ภาษาเยอรมันสมัยใหม่
  • 438 การใช้ภาษาเยอรมันมาตรฐาน (การกำหนดภาษา)
  • 439 ภาษาเยอรมันอื่น ๆ
 • 440 ภาษาฝรั่งเศสและที่เกี่ยวข้อง
  • 440 ภาษาฝรั่งเศสและโรแมนซ์ที่เกี่ยวข้อง
  • 441 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน
  • 442 นิรุกติศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน
  • 443 พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน
  • 444 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 445 ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน
  • 446 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 447 การแปรผันทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การแปรผันไม่ขึ้นกับภูมิศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่
  • 448 การใช้ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน (การกำหนดภาษา)
  • 449 ภาษาอุตซิตา ภาษากาตาลา สำเนียงพรอวอนแซล
 • 450 ภาษาอิตาลี โรมาเนียและที่เกี่ยวข้อง
  • 450 ภาษาอิตาลี แดลเมเชีย โรมาเนีย รีเชีย ซาร์ดีเนีย คอร์ซิกา
  • 451 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาอิตาลีมาตรฐาน
  • 452 นิรุกติศาสตร์ภาษาอิตาลีมาตรฐาน
  • 453 พจนานุกรมภาษาอิตาลีมาตรฐาน
  • 454 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 455 ไวยากรณ์ภาษาอิตาลีมาตรฐาน
  • 456 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 457 การแปรผันทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การแปรผันไม่ขึ้นกับภูมิศาสตร์ภาษาอิตาลีสมัยใหม่
  • 458 การใช้ภาษาอิตาลีมาตรฐาน (การกำหนดภาษา)
  • 459 ภาษาโรมาเนีย รีเชีย ซาร์ดิเนีย คอร์ซิกา
 • 460 ภาษาสเปน โปรตุเกส กาลิเซีย
  • 460 ภาษาสเปน โปรตุเกส กาลิเซีย
  • 461 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาสเปนมาตรฐาน
  • 462 นิรุกติศาสตร์ภาษาสเปนมาตรฐาน
  • 463 พจนานุกรมภาษาสเปนมาตรฐาน
  • 464 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 465 ไวยากรณ์ภาษาสเปนมาตรฐาน
  • 466 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 467 การแปรผันทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การแปรผันไม่ขึ้นกับภูมิศาสตร์ภาษาสเปนสมัยใหม่
  • 468 การใช้ภาษาสเปนมาตรฐาน (การกำหนดภาษา)
  • 469 ภาษาโปรตุเกส
 • 470 ภาษาละตินและอิตาลิก
  • 470 ภาษาละตินและอิตาลิกที่เกี่ยวข้อง
  • 471 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษาละตินคลาสสิก
  • 472 นิรุกติศาสตร์ภาษาละตินคลาสสิก
  • 473 พจนานุกรมภาษาละตินคลาสสิก
  • 474 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 475 ไวยากรณ์ภาษาละตินคลาสสิก
  • 476 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 477 ภาษาละตินเก่า หลังคลาสสิก สามัญ
  • 478 การใช้ภาษาละตินคลาสสิก (การกำหนดภาษา)
  • 479 กลุ่มภาษาอิตาลิกอื่น
 • 480 ภาษากรีกคลาสสิกและสมัยใหม่
  • 480 ภาษากรีกคลาสสิกและเฮลเลนนิกที่เกี่ยวข้อง
  • 481 ระบบการเขียน สัทวิทยา สัทศาสตร์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 482 นิรุกติศาสตร์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 483 พจนานุกรมภาษากรีกคลาสสิก
  • 484 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 485 ไวยากรณ์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 486 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 487 ภาษากรีกก่อนคลาสสิกและหลังคลาสสิก
  • 488 การใช้ภาษากรีกคลาสสิก (การกำหนดภาษา)
  • 489 กลุ่มภาษาเฮลเลนนิกอื่น
 • 490 ภาษาอื่น

หมวดใหญ่ 500 – วิทยาศาสตร์

แก้

หมวดใหญ่ 600 – เทคโนโลยี

แก้

หมวดใหญ่ 700 – ศิลปะและนันทนาการ

แก้
 • 700 ศิลปะ
  • 700 ศิลปะ
  • 701 ปรัชญาและทฤษฎีประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 702 ปกิณกนิพนธ์ประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 703 พจนานุกรม สารานุกรม อภิธานดรรชนีประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 704 หัวข้อพิเศษของประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 705 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 706 องค์การและการจัดการประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 707 การศึกษา การวิจัย หัวข้อที่เกี่ยวข้องของประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 708 หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ งานสะสมเอกชนประณีตและมัณฑนศิลป์
  • 709 ประวัติศาสตร์ การจัดการภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ
 • 710 การวางแผนพื้นที่และสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 710 การวางแผนพื้นที่และสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 711 การวางแผนพื้นที่
  • 712 สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ (การออกแบบสถาปัตยกรรม)
  • 713 สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ทางจราจร
  • 714 น้ำในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 715 ไม้ต้นในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 716 พืชไม่มีเนื้อไม้ในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 717 โครงสร้างในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
  • 718 การออกแบบภูมิทัศน์สุสาน
  • 719 ภูมิทัศน์ธรรมชาติ
 • 720 สถาปัตยกรรม
  • 720 สถาปัตยกรรม
  • 721 วัสดุสถาปัตยกรรมและส่วนโครงสร้าง
  • 722 สถาปัตยกรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ถึงประมาณ ค.ศ. 300
  • 723 สถาปัตยกรรมตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 300 ถึง 1399
  • 724 สถาปัตยกรรมหลัง ค.ศ. 1400
  • 725 สิ่งปลูกสร้างสาธารณะ
  • 726 อาคารเพื่อความมุ่งหมายทางศาสนาและที่เกี่ยวข้อง
  • 727 อาคารเพื่อความมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิจัย
  • 728 อาคารที่อยู่อาศัยและที่เกี่ยวข้อง
  • 729 การออกแบบและการตกแต่งสิ่งปลูกสร้างและส่วนเสริม
 • 730 ประติมากรรม เซรามิกและงานโลหะ
  • 730 ประติมากรรมและศิลปะที่เกี่ยวข้อง
  • 731 กระบวนการ รูปแบบ เรื่องของประติมากรรม
  • 732 ประติมากรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ถึงประมาณ ค.ศ. 500 ประติมากรรมของผู้ไม่รู้หนังสือ
  • 733 ประติมากรรมกรีก อีทรัสคัน โรมัน
  • 734 ประติมากรรมตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 500 ถึง 1399
  • 735 ประติมากรรมหลัง ค.ศ. 1400
  • 736 การแกะสลักและงานแกะสลัก
  • 737 การศึกษาเงินตราและการศึกษาตรา
  • 738 ศิลปะเซรามิก
  • 739 งานโลหะศิลปะ
 • 740 เลขนศิลป์และมัณฑนศิลป์
 • 750 จิตรกรรม
  • 750 จิตรกรรมและงานจิตรกรรม
  • 751 เทคนิค กระบวนวิธี แอพพาราตัส อุปกรณ์ วัสดุ รูปแบบ
  • 752 สี
  • 753 สัญลักษณ์นิยม อุปมานิทัศน์ ปรัมปราวิทยา ตำนาน
  • 754 จิตรกรรมชีวิตประจำวัน
  • 755 ศาสนา
  • 756 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 757 ภาพมนุษย์
  • 758 ธรรมชาติ เรื่องสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมือง เรื่องจำเพาะอื่น
  • 759 ประวัติศาสตร์ การจัดการภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ
 • 760 ศิลปะการพิมพ์และงานพิมพ์
 • 770 การถ่ายภาพ ศิลปะคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ วิดีทัศน์
  • 770 การถ่ายภาพ ศิลปะคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพยนตร์ การถ่ายวิดีทัศน์
  • 771 เทคนิค กระบวนวิธี อุปกรณ์ วัสดุ
  • 772 กระบวนการเกลือโลหะ
  • 773 กระบวนการพิมพ์สารสี
  • 774 เลิกใช้แล้ว–เดิมคือ ฮอโลกราฟี
  • 775 เลิกใช้แล้ว–เดิมคือ ภาพถ่ายดิจิทัล
  • 776 ศิลปะคอมพิวเตอร์ (ศิลปะดิจิทัล)
  • 777 การถ่ายภาพยนตร์และการถ่ายวิดีทัศน์
  • 778 สาขาจำเพาะและชนิดพิเศษของการถ่ายภาพ
  • 779 ภาพถ่าย
 • 780 ดนตรี
  • 780 ดนตรี
  • 781 หลักการทั่วไปและรูปแบบทางดนตรี
  • 782 เพลงร้อง
  • 783 ดนตรีสำหรับเสียงเดียว
  • 784 เครื่องดนตรี วงเครื่องดนตรีและดนตรีวง
  • 785 วงที่มีเฉพาะหนึ่งเครื่องดนตรีต่อส่วน
  • 786 คีย์บอร์ด กลไก หีบเสียง เครื่องเคาะ
  • 787 เครื่องสาย
  • 788 เครื่องลม
  • 789 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
 • 790 กีฬา เกมและความบันเทิง
  • 790 ศิลปะนันทนาการและการแสดง
  • 791 การแสดงสาธารณะ
  • 792 การแสดงเวที
  • 793 เกมในอาคารและการบันเทิง
  • 794 เกมทักษะในอาคาร
  • 795 เกมโอกาส
  • 796 กรีฑาและกีฬากลางแจ้งและเกม
  • 797 กีฬาในน้ำและอากาศ
  • 798 กีฬาขี่ม้าและการแข่งสัตว์
  • 799 การจับปลา การล่าสัตว์ การยิง

หมวดใหญ่ 800 – วรรณกรรม

แก้
 • 800 วรรณกรรม วาทศาสตร์และการวิจารณ์
  • 800 วรรณกรรม (เบลเลตระ) และวาทศาสตร์
  • 801 ปรัชญาและทฤษฎี
  • 802 ปกิณกนิพนธ์
  • 803 พจนานุกรม สารานุกรม อภิธานดรรชนี
  • 804 ไม่กำหนดหรือเลิกใช้แล้ว
  • 805 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • 806 องค์การและการจัดการ
  • 807 การศึกษา การวิจัย หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • 808 วาทศาสตร์และการเก็บรวบรวมข้อความวรรณกรรมจากวรรณกรรมมากกว่าสองเรื่อง
  • 809 ประวัติศาสตร์ คำอธิบาย การประเมินค่าวิจารณ์ของวรรณกรรมมากกว่าสองเรื่อง
 • 810 วรรณกรรมอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 810 วรรณกรรมอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 811 กวีนิพนธ์อเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 812 บทละครอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 813 บันเทิงคดีอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 814 ความเรียงอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 815 สุนทรพจน์อเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 816 จดหมายอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 817 เรื่องขบขันและการเสียดสีอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 818 งานเขียนจิปาถะอเมริกาภาษาอังกฤษ
  • 819 เลิกใช้แล้ว–เดิมคือ กิจกรรมปริศนา
 • 820 วรรณกรรมอังกฤษและอังกฤษเก่า
  • 820 วรรณกรรมอังกฤษและอังกฤษเก่า (แองโกล-แซกซัน)
  • 821 กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
  • 822 บทละครภาษาอังกฤษ
  • 823 บันเทิงคดีภาษาอังกฤษ
  • 824 ความเรียงภาษาอังกฤษ
  • 825 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  • 826 จดหมายภาษาอังกฤษ
  • 827 เรื่องขบขันและการเสียดสีภาษาอังกฤษ
  • 828 งานเขียนจิปาถะภาษาอังกฤษ
  • 829 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเก่า (แองโกล-แซ็กซัน)
 • 830 วรรณกรรมภาษาเยอรมันและที่เกี่ยวข้อง
  • 830 วรรณกรรมภาษาเยอรมันและภาษาที่เกี่ยวข้อง
  • 831 กวีนิพนธ์ภาษาเยอรมัน
  • 832 บทละครภาษาเยอรมัน
  • 833 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน
  • 834 ความเรียงภาษาเยอรมัน
  • 835 สุนทรพจน์ภาษาเยอรมัน
  • 836 จดหมายภาษาเยอรมัน
  • 837 เรื่องขบขันและการเสียดสี
  • 838 งานเขียนจิปาถะ
  • 839 วรรณกรรมเจอร์แมนิกอื่น
 • 840 วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสและที่เกี่ยวข้อง
  • 840 วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสและวรรณกรรมภาษาโรแมนซ์ที่เกี่ยวข้อง
  • 841 กวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
  • 842 บทละครภาษาฝรั่งเศส
  • 843 บันเทิงคดีภาษาฝรั่งเศส
  • 844 ความเรียงภาษาฝรั่งเศส
  • 845 สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
  • 846 จดหมายภาษาฝรั่งเศส
  • 847 เรื่องขบขันและการเสียดสีภาษาฝรั่งเศส
  • 848 งานเขียนจิปาถะภาษาฝรั่งเศส
  • 849 วรรณกรรมภาษาออกซิตัน กาตาลา สำเนียงพรอวอนแซล
 • 850 วรรณกรรมภาษาอิตาลี โรมาเนียและที่เกี่ยวข้อง
  • 850 วรรณกรรมภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย รีเชีย ซาร์ดีเนีย คอร์ซิกา
  • 851 กวีนิพนธ์ภาษาอิตาลี
  • 852 บทละครภาษาอิตาลี
  • 853 บันเทิงคดีภาษาอิตาลี
  • 854 ความเรียงภาษาอิตาลี
  • 855 สุนทรพจน์ภาษาอิตาลี
  • 856 จดหมายภาษาอิตาลี
  • 857 เรื่องขบขันและการเสียดสีภาษาอิตาลี
  • 858 งานเขียนจิปาถะภาษาอิตาลี
  • 859 วรรณกรรมภาษาโรมาเนีย รีเชีย ซาร์ดีเนีย คอร์ซิกา
 • 860 วรรณกรรมภาษาสเปน โปรตุเกส กาลิเซีย
  • 860 วรรณกรรมภาษาสเปน โปรตุเกส กาลิเซีย
  • 861 กวีนิพนธ์ภาษาสเปน
  • 862 บทละครภาษาสเปน
  • 863 บันเทิงคดีภาษาสเปน
  • 864 ความเรียงภาษาสเปน
  • 865 สุนทรพจน์ภาษาสเปน
  • 866 จดหมายภาษาสเปน
  • 867 เรื่องขบขันและการเสียดสีภาษาสเปน
  • 868 งานเขียนจิปาถะภาษาสเปน
  • 869 วรรณกรรมภาษาโปรตุเกสและกาลิเซีย
 • 870 วรรณกรรมภาษาละตินและอิตาลิก
  • 870 วรรณกรรมภาษาละตินและวรรณกรรมภาษาอิตาลิกที่เกี่ยวข้อง
  • 871 กวีนิพนธ์ภาษาละติน
  • 872 กวีนิพนธ์ละครและบทละครภาษาละติน
  • 873 กวีนิพนธ์มหากาพย์และบันเทิงคดีภาษาละติน
  • 874 กวีนิพนธ์คีตกานท์ภาษาละติน
  • 875 สุนทรพจน์ภาษาละติน
  • 876 จดหมายภาษาละติน
  • 877 เรื่องขบขันและการเสียดสีภาษาละติน
  • 878 งานเขียนจิปาถะภาษาละติน
  • 879 วรรณกรรมภาษาอิตาลิกอื่น
 • 880 วรรณกรรมภาษากรีกคลาสสิกและสมัยใหม่
  • 880 วรรณกรรมภาษากรีกคลาสสิกและวรรณกรรมภาษาเฮลเลนนิกที่เกี่ยวข้อง
  • 881 กวีนิพนธ์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 882 บทละครภาษากรีกคลาสสิก
  • 883 กวีนิพนธ์มหากาพย์และบันเทิงคดีภาษากรีกคลาสสิก
  • 884 กวีนิพนธ์คีตากนต์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 885 สุนทรพจน์ภาษากรีกคลาสสิก
  • 886 จดหมายภาษากรีกคลาสสิก
  • 887 เรื่องขบขันและการเสียดสี
  • 888 งานเขียนจิปาถะภาษากรีกคลาสสิก
  • 889 วรรณกรรมภาษากรีกสมัยใหม่
 • 890 วรรณกรรรมอื่น
  • 890 วรรณกรรมภาษาจำเพาะและกลุ่มภาษาอื่น
  • 891 วรรณกรรมกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียนตะวันออกและเคลต์
  • 892 วรรณกรรมกลุ่มภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก
  • 893 วรรณกรรมกลุ่มภาษาแอฟโฟร-เอเชียติกที่ไม่ใช่เซเมติก
  • 894 วรรณกรรมภาษาอัลไต ยูรัล ไฮเปอร์โบเรียน ดราวิเดียน; วรรณกรรมภาษาจิปาถะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • 895 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
  • 896 วรรณกรรมแอฟริกา
  • 897 วรรณกรรมภาษาพื้นเมืองอเมริกาเหนือ
  • 898 วรรณกรรมภาษาพื้นเมืองอเมริกาใต้
  • 899 วรรณกรรมโอเชียเนียที่มิใช่ภาษาออสโตรนีเซีย ภาษาออสโตรนีเซีย ภาษาจิปาถะ

หมวดใหญ่ 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Dewey Decimal Classification summaries (PDF). Dublin, OH: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 2003. ISBN 0-910608-71-7. สืบค้นเมื่อ 2007-11-11.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้