แอฟริกากลาง

ภูมิภาคในทวีปแอฟริกา

แอฟริกากลาง (อังกฤษ: Central Africa) เป็นภูมิภาคหนึ่งของทวีปแอฟริกา ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ตามนิยามที่แตกต่างกันไป แอฟริกาตอนกลาง (Middle Africa) เป็นศัพท์ที่คล้ายคลึงกันที่สหประชาชาติใช้ในงานสถิติและภูมิสารสนเทศสำหรับแอฟริกา[1] ประเทศในทั้งหมดในภูมิภาคนี้เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกากลาง (ECCAS)[1] และหกประเทศ (แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด อิเควทอเรียลกินี กาบอง และสาธารณรัฐคองโก) ยังเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแอฟริกากลาง (CEMAC) และใช้สกุลเงินร่วมกันคือฟรังก์เซแอ็ฟอา[2]

แผนที่แอฟริกาตอนกลางตามที่สหประชาชาตินิยามไว้

แอฟริกากลางประกอบด้วยประเทศดังต่อไปนี้

ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยรวม

แก้

เกษตรกรรม

แก้

การเพาะปลูกพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์ม ส่วนการเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ ไก่ โค กระบือ

อุตสาหกรรม

แก้

อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตและการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "History and Map". UNOCA (ภาษาอังกฤษ). 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2022-12-28.
  2. "Countries that use the Central African franc". Worlddata.info (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2022-12-28.