เปิดเมนูหลัก
ระวังสับสนกับ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  แอฟริกากลาง (Central Africa)
  แอฟริกากลาง (Middle Africa กำหนดโดยสหประชาชาติ)

แอฟริกากลาง เป็นดินแดนในทวีปแอฟริกา ได้ถูกนิยามไว้สองอย่างคือ Central Africa และ Middle Africa (นิยามโดยสหประชาชาติ) ประกอบด้วยประเทศ

ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยรวมแก้ไข