การประชาสัมพันธ์

(เปลี่ยนทางจาก ประชาสัมพันธ์)

การประชาสัมพันธ์ (อังกฤษ: public relations หรือ PR) คือการทำงานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะ[1] การประชาสัมพันธ์นั้นช่วยทำให้องค์กรหรือบุคคล ได้แสดงสู่ผู้ชม ผู้อ่าน โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะและใช้เป็นการรายงานข่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง[2] กิจกรรมโดยทั่วไปเช่น การพูดในงานชุมนุม การทำงานร่วมกับแหล่งข่าว

อ้างอิง แก้

  1. Grunig, James E. and Hunt, Todd. Managing Public Relations. (Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich, 1984), 6e.
  2. Answers.com Marketing Dictionary: Public Relations. Retrieved August 7, 2008

แหล่งข้อมูลอื่น แก้