บ้าน คือ ที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย คำว่าบ้านอาจมีความหมายรวมถึงอาคารหรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย หรือที่อยู่ บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่

บ้านพื้นเมือง (รูมะฮ์อาดัต) ของชาวมลายูในอินโดนีเซีย ที่เรียกว่า รูมะฮ์เมอลายู หรือบ้านมลายู

ส่วนต่าง ๆในบ้านแก้ไข

บ้านเดี่ยว (อังกฤษ: detached house) หมายถึง บ้านที่มีอาณาเขตหรือพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้

หากเป็นบ้านหลังใหญ่ ซึ่งสร้างบ้านเป็นสามชั้น อาจมีห้องเพิ่มจากทั่วไป ดังนี้

นอกจากนี้ หากบริเวณบ้านมีพื้นที่กว้างพอ อาจจัดแต่งพื้นที่เป็นสนามหญ้า และจัดสวนหรือไม่ก็แบ่งพื้นที่บางส่วนทำสระว่ายน้ำ

ลักษณะของบ้านเดี่ยวแก้ไข

โดยทั่วไปการสร้างบ้านเดี่ยวจะมีลักษณะเป็น

ประเภทของบ้านแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข