ศาสนาโซโรอัสเตอร์

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (อังกฤษ: Zoroastrianism) หรือ มาซดะยัสนา (อังกฤษ: Mazdayasna) เป็นศาสนาและปรัชญาศาสนาอิหร่านเอกเทวนิยมโบราณอย่างหนึ่ง เคยเป็นศาสนาแห่งรัฐจักรวรรดิอะคีเมนิด พาร์เธียและแซสซานิด ประมาณจำนวนศาสนิกโซโรอัสเตอร์ทั่วโลกปัจจุบันอยู่ระหว่างประมาณ 145,000 คนเมื่อประมาณ ค.ศ. 2000 ถึง 2.6 ล้านคนในการประมาณหลัง ๆ

ฟาร์วาฮาร์ สัญลักษณ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์

ศาสนาโซโรอัสเตอร์เกิดในภูมิภาคตะวันตกของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ เมื่อนักปรัชญาศาสนา โซโรอัสเตอร์ ปรับปรุงเทพเจ้า (pantheon) เทพเจ้าของอิหร่านช่วงต้นให้ง่ายขึ้น[1] เป็นสองฝ่ายค้านกัน คือ Spenta Mainyu ("วิสัยจิตก้าวหน้า") และ Angra Mainyu ("วิสัยจิตทำลายล้าง") ภายใต้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว อาหุรามัสดา (Ahura Mazda, "ภูมิปัญญาสว่าง")[2]

ความคิดของโซโรอัสเตอร์นำสู่ศาสนาทางการซึ่งใช้ชื่อของเขาเมื่อราวศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล และมีอิทธิพลต่อศาสนาอื่นต่อมาซึ่งรวมศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และไญยนิยม[3]

อ้างอิง

แก้
  1. Boyce 1979, pp. 6–12.
  2. "AHURA MAZDĀ – Encyclopaedia Iranica". Encyclopædia Iranica. สืบค้นเมื่อ 2019-07-13.
  3. Hinnel, J (1997), The Penguin Dictionary of Religion, Penguin Books UK