ในวิชาจิตวิทยา จิตใต้สำนึก หมายถึง ส่วนของจิตที่ไม่อยู่ในการตระหนักรู้แบบเพ่งในขณะนั้น

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาสำนักจิตวิเคราะห์ ใช้คำนี้ในปี 1893[1][2] เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงและแรงขับที่เข้าไม่ถึงการรับรู้ (หรือจิตสำนึก)[3] ต่อมาเขาเลิกใช้คำนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้คำว่า จิตไร้สำนึกแทน[4][2]

อ้างอิง

แก้
  1. Freud, Sigmund (1893). « Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies organiques et hystériques ». Archives de neurologie, citation in Psychanalyse (fondamental de psychanalyse freudienne), sous les directions d'Alain de Mijolla & Sophie de Mijolla Mellor. Paris, P.U.F, 1996, p. 50.
  2. 2.0 2.1 Laplanche, Jean; Pontalis, Jean-Bertrand (1988) [1973]. "Subconscious (pp. 430-1)". The Language of Psycho-analysis (reprint, revised ed.). London: Karnac Books. ISBN 978-0-946-43949-2.
  3. Freud, Sigmund (1966). The Complete Psychological Works of Sigmund Freud Volume I (1886-1899) Pre-Psychoanalytic Publications and Unpublished Drafts. Hogarth Press Limited.
  4. Freud, Sigmund (Vienna 1926; English translation 1927). The Question of Lay Analysis.