สัตว์รังควาน [1] หรือ สัตว์ก่อความรำคาญ (อังกฤษ: pest) หมายถึงสัตว์หลายชนิดที่รบกวนมนุษย์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ [2] ในความหมายอย่างกว้างอาจรวมถึง หนอนพยาธิ ปรสิต จุลชีพก่อโรค วัชพืช ด้วย ในความหมายที่กว้างที่สุด สัตว์รังควานอาจหมายถึงผู้แข่งขันของมนุษยชาติ

สัตว์รังควานชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง แก้

 
หนอนผีเสื้อทำให้เกิดความเสียหายในพืชสวนไร่นา
 
ปลวกทำให้เกิดความเสียหายที่เป็นโครงสร้าง

แมลง แก้

พยาธิตัวกลม แก้

ปรสิต แก้

สัตว์รังควานชนิดมีกระดูกสันหลัง แก้

 
นกนางนวลขโมยอาหารของมนุษย์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม แก้

สัตว์ปีก แก้

  • นกพิราบ นกนางนวล กินอาหารของมนุษย์และเป็นพาหะนำโรค
  • นกหลายชนิด อาทิ นกกา กินเมล็ดพืชในไร่นา
  • ห่านแคนาดา สัตว์ปีกต่างถิ่น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง แก้