หนูนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

หนูนา โดยทั่วไปแล้วหมายถึง สัตว์ฟันแทะจำพวกหนูที่อาศัยอยู่ในนาข้าวหรือพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ ถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งได้แก่

สำหรับบุคคลอาจหมายถึง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "เรื่องของหนู จากกรมวิชาการเกษตร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-06-12. สืบค้นเมื่อ 2013-01-11.