หนู
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคเพลสโตซีนตอนต้น – ปัจจุบัน
RatStanding.jpg
หนูสีน้ำตาล (R. norvegicus)
สถานะการอนุรักษ์
ปลอดภัยจากการคุกคาม
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์ (Animalia)
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata)
ชั้น: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia)
อันดับ: สัตว์ฟันแทะ (Rodentia)
วงศ์ใหญ่: Muroidea
วงศ์: Muridae
วงศ์ย่อย: Murinae
สกุล: Rattus
Fischer de Waldheim, 1803
ชนิด
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง
 • Stenomys Thomas, 1910
Van gogh-two rats-f177.jpg

หนู เป็นสกุลของสัตว์ฟันแทะ ที่อยู่ในวงศ์ Muridae ใช้ชื่อสกุลว่า Rattus มีการกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกที่เรียกว่า "โลกเก่า" อันได้แก่ ทวีปเอเชีย, ยุโรป และแอฟริกา

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 2–3 เดือน ในขณะที่ตัวผู้อายุ 3 เดือนขึ้นไป[1]

การจำแนกแก้ไข

พาหะนำโรคแก้ไข

หนูถูกระบุว่า เป็นพาหะนำโรค 5 โรค [3] ได้แก่

 1. กาฬโรค
 2. โรคเลปโตสไปโรซีส หรือ โรคฉี่หนู
 3. โรคสครับไทฟัส หรือไข้รากสาด
 4. โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย
 5. โรคพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ปอด พยาธิตัวกลม

โดยการขุดค้นทางซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นฟันของหนูในแถบประเทศตะวันออกกลางที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า หนูได้คุกคามโดยเข้ามาอยู่ในชุมชนมนุษย์เพื่อคุ้ยหาอาหารตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15,000 ปีมาแล้ว [4]

หมายเหตุแก้ไข

คำว่า "หนู" ซึ่งเป็นชื่อสามัญในภาษาไทยยังใช้รวมความถึงสัตว์ฟันแทะจำพวกอื่นที่อยู่ในสกุลอื่น หรือแม้แต่วงศ์อื่นได้ด้วย เช่น หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica), หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon), หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หรือหนูตะเภา (Cavia porcellus) ที่อยู่ในวงศ์ Caviidae ได้ด้วย หากแต่หนูในสกุล Rattus และในวงศ์ Muridae นี้ เป็นหนูที่มนุษย์คุ้นเคยที่สุด[5] [6] อย่างน้อยมี 3 ชนิดที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือนของมนุษย์ คือ หนูท้องขาว (Rattus rattus), หนูบ้าน (R. norvegicus) และหนูจี๊ด (R. exulans)[7]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เรื่องของหนู
 2. "Rattus". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ.
 3. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000034022
 4. หน้า 7 โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION, หนูรังควานชุมชนมนุษย์ มาตั้งแต่ 15,000 ปีก่อน. ไทยรัฐปีที่ 68 ฉบับที่ 21642: วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา
 5. หนู ๑ น. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
 6. ตะเภา ๓ น. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
 7. ความรู้เกี่ยวกับหนู

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข