ตั๊กแตน
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Changhsingian–ปัจจุบัน
ข้อผิดพลาดนิพจน์: ตัวดำเนินการ < อยู่ผิดที่

ข้อผิดพลาดนิพจน์: ตัวดำเนินการ < อยู่ผิดที่

Young grasshopper on grass stalk02.jpg
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ไฟลัมย่อย: Hexapoda
ชั้น: Insecta
อันดับ: Orthoptera
อันดับย่อย: Caelifera
Ander, 1939
วงศ์

วงศ์ใหญ่: Tridactyloidea

วงศ์ใหญ่: Tetrigoidea

วงศ์ใหญ่: Eumastacoidea

วงศ์ใหญ่: Pneumoroidea

วงศ์ใหญ่: Pyrgomorphoidea

วงศ์ใหญ่: Acridoidea

วงศ์ใหญ่: Tanaoceroidea

วงศ์ใหญ่: Trigonopterygoidea

ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของตั๊กแตน
ภาพของ Coryphistes ruricola ที่คล้ายตั๊กแตน

ตั๊กแตน (อังกฤษ: Grasshopper) จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด

  • ตั๊กแตนมีหนวดที่ค่อนข้างสั้น เกือบส่วนใหญ่หนวดของตั๊กแตนจะสั้นกว่าขนาดตัว และมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สั้น
  • ตั๊กแตนสายพันธุ์ที่ส่งเสียงได้ง่าย เกิดจากการถูขาที่ซ่อนอยู่กับปีกหรือท้อง หรือการกระพือปีก

อวัยวะรับเสียง (tympana) จะอยู่ที่ส่วนท้องท่อนแรก

  • ขาที่ซ่อนอยู่ของตั๊กแตนจะยาว และแข็งแรงเป็นพิเศษ เหมาะแก่การกระโดด จริงอยู่ที่ว่ามันมีปีก แต่ว่าปีกก็ซ่อนอยู่ และก็เป็นเพียงเนื้อเยื่อที่ไม่เหมาะที่จะใช้บิน
  • ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่ว่าตัวผู้ และมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สั้นกว่าตัวผู้
  • มักจะมีสับสนได้ง่ายระหว่างตั๊กแตนกับจิ้งหรีด ซึ่งจิ้งหรีดจะจัดอยู่ในอันดับย่อย Orthoptera แต่จะมีที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น จำนวนท่อนของหนวด โครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ รวมไปถึงตำแหน่งของอวับวะรับเสียง และวิธีการส่งเสียง
  • อันดับย่อย Ensiferans ของจิ้งหรีด จะมีหนวดอย่างน้อย 30 ท่อน แต่ตระกูลตั๊กแตนจะมีน้อยกว่า

อ้างอิงแก้ไข