ยุคออร์โดวิเชียน

(เปลี่ยนทางจาก Ordovician)
ยุคออร์โดวิเชียน
485.4 - 443.8 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 13.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(68 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 4200 พีพีเอ็ม[2]
(15 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 16 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 2 °C)
ระดับน้ำทะเล (สูงกว่ายุคปัจจุบัน) สูงจาก 180 ม. ถึง 220 ม.

ยุคแคมเบรียนยุคออร์โดวิเชียนยุคไซลูเรียน

ยุคออร์โดวิเชียน (อังกฤษ: Ordovician) เป็นธรณีกาลยุคที่สองของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ระหว่าง 488.3±1.7 ล้านปีมาแล้ว ถึง 443.7±1.5 ล้านปีมาแล้ว[4] และอยู่ระหว่างยุคแคมเบรียนและยุคไซลูเรียน. ชาร์ลส์ แลปวอร์ธเป็นผู้ตั้งชื่อยุค โดยตั้งชื่อตาม ออร์โดไวซ์ ซึ่งเป็นชื่อชนเผ่าในเซลติก ในยุคออร์โดวิเชียนมีสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น ออสทราโคเดิร์ม ซึ่งเป็นปลาชนิดแรก และในช่วงปลายยุค สิ่งมีชีวิตบางส่วนเริ่มมีกระดูกสันหลังและเริ่มที่จะขึ้นมาอาศัยบนพื้นดิน ปลาในช่วงนี้ไม่มีขากรรไกร

อ้างอิงแก้ไข

  1. กราฟปริมาณออกซิเจนในช่วง 1000 ล้านปี
  2. กราฟปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในตั้งแต่บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
  3. กราฟอุณหภูมิโลกเฉลี่ยตั้งแต่ยุคบรรพกาล
  4. "International Chronostratigraphic Chart v.2015/01" (PDF). International Commission on Stratigraphy. January 2015.


ก่อนหน้า
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
541 Ma - ปัจจุบัน
มหายุคพาลีโอโซอิก
541 Ma - 252 Ma
มหายุคมีโซโซอิก
252 Ma - 66 Ma
มหายุคซีโนโซอิก
66 Ma - ปัจจุบัน
แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส พาลีโอจีน นีโอจีน ควอเทอร์นารี