เคลติก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เซลติก)

เคลติก หรือ เซลติก (Celtic) อาจหมายถึง