หมัด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "หมัด" สามารถหมายถึง

  • หมัด - กำปั้น, มือที่กำแน่นสำหรับชกหรือทุบเป็นต้น
  • หมัด - ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในอันดับ Siphonaptera ตัวยาวประมาณ 5 มิลลิเมตรไม่มีปีก ลำตัวแบนข้าง มีขนเรียงเป็นแถวข้างลำตัวบริเวณปล้องแต่ละปล้อง หัวและอกเล็กกว่าท้อง ขายาว กระโดดได้เก่งปากเป็นชนิดเจาะดูด ดูดเลือดคนและสัตว์กินเป็นอาหาร โดยวางไข่ครั้งละ3-15ฟอง เช่น หมัดคน (Pulexirritans) หมัดหมา (Ctenocephalides canis) หมัดหนู (Xenopsyllacheopsis) ในวงศ์ Pulicidae
  • มะหะหมัด - นามศาสดาของศาสนาอิสลาม, "มุฮัมมัด" ก็เรียก