บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ชุมชน​ (อังกฤษ: community) เป็นหน่วยทางสังคม (กลุ่มของสิ่งมีชีวิต) ซึ่งมีสิ่งร่วม (commonality) เช่น แบบแผนสังคม, ศาสนา, ค่านิยม, ประเพณี หรืออัตลักษณ์เป็นจุดร่วมกัน ชุมชนอาจมีสำนึกร่วมแห่งสถานที่อันตั้งอยู่ภายในบริเวณทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่ง (เช่น ประเทศ หมู่บ้าน เมือง ย่าน) หรือในพื้นที่เสมือนผ่านแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ อันยั่งยืนซึ่งได้ขยายออกนอกความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นสามารถเกิดสำนึกของชุมชน, อัตลักษณ์, การปฏิบัติ และหน้าที่ในองค์กรทางสังคม เช่น ครอบครัว บ้าน ที่ทำงาน รัฐบาล สังคม หรือมนุษยชาติทั้งปวง[1][2] ชุมชนนั้นยังอาจหมายถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนรัฐ, ชุมชนระหว่างประเทศ, and ชุมชนเสมือน[3]

ภาษาอังกฤษของคำว่าชุมชนคือ "community" นั้นมาจากภาษาฝรั่งเศสเก่าคำว่า comuneté (ตรงกับภาษาฝรั่งเศสปัจจุบัน "Communauté") ซึ่งมาจากภาษาละติน communitas "ชุมชน", "จิตวิญญาณสาธารณะ" (จากภาษาละติน communis, "common")[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Community : The Blackwell Encyclopedia of Sociology : Blackwell Encyclopedia of SociolOnline". www.sociologyencyclopedia.com. สืบค้นเมื่อ 2016-07-01.
  2. James, Paul; Nadarajah, Yaso; Haive, Karen; Stead, Victoria (2012). Sustainable Communities, Sustainable Development: Other Paths for Papua New Guinea. Honolulu: University of Hawaii Press. p. 14. [...] we define community very broadly as a group or network of persons who are connected (objectively) to each other by relatively durable social relations that extend beyond immediate genealogical ties and who mutually define that relationship (subjectively) as important to their social identity and social practice.
  3. See also: James, Paul (2006). Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In – Volume 2 of Towards a Theory of Abstract Community. London: Sage Publications.
  4. "community" Oxford Dictionaries. 2014. Oxford Dictionaries