มัณฑนศิลป์ หรือ การออกแบบภายใน Interior Design  การออกแบบ ตกแต่งภายในอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ รวมไปถึงการศึกษาโครงสร้างอาคารเทคนิคการก่อสร้าง เนื้อที่และประโยชน์ใช้สอย โดยใช้ความสำคัญของ จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าด้วยกัน

ซึ่งมัณฑนศิลป์ จะมีความแต่งต่างกับ สถาปัตยกรรมภายใน (แม้จะมีความหมายใกล้เคียงกัน)

สถาปัตยกรรมภายใน : ออกแบบภายนอก + โครงสร้างรวมไปถึงการจัดสรรค์พื้นที่ใช้สอย(Space) เพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอยของพื้นที่

ตกแต่งภายใน (มัณฑนศิลป์) : ออกแบบภายใน เน้นความสวยงามโดยนำเรื่องของโครงสร้าง และ function มาเป็นองค์ประกอบ

ดูเพิ่ม

แก้