หลังคา (อังกฤษ: Roof) เป็นส่วนประกอบด้านบนของบ้านหรืออาคาร เพื่อกันแดดกันฝน มีรูปทรง สีสัน วัสดุที่ใช้แตกต่างออกไป ตามความนิยมและวัฒนธรรม

หลังคาวัดทรงไทย

รูปทรง แก้

หลังคาแบบทั่วไปใช้กันอยู่ 5 รูปทรง คือ

  1. หลังคา SLAB หรือหลังคาแบน เหมือนดาดฟ้าสามารถใช้ประโยชน์บนหลังคาได้
  2. หลังคาเพิงหมาแหงน คือ หลังคาที่เอียงไปด้าน เดียว ราคาถูก และก่อสร้างง่าย
  3. หลังคาทรงมะนิลา หรือหลังคาหน้าจั่ว คือ หลังคา ที่มีสันตรงกลาง และลาดลงทั้ง 2 ข้าง
  4. หลังคาทรงปั้นหยา เป็นหลังคาที่กันแดดกันฝน ได้ทุกด้าน แต่ราคาค่อนข้างแพง
  5. หลังคาปีกผีเสื้อ ปัจจุบันไม่นิยมกันแล้ว เพราะ จะเอียงกลับเข้ามาตรงกลาง ซึ่งเป็นรางน้ำทำให้รั่วง่าย

วัสดุมุงหลังคา แก้

หลังคาทำด้วยวัสดุหลายแบบ ที่นิยมใช้กัน เช่น สังกะสี กระเบื้อง กระเบื้องโมเนีย ใบไม้ พลาสติก บางประเภท

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้